Liitostöistä johtuva vesikatko Toivonkadulla ja Mannerheimintiellä torstaina 23.11.

Taka-Töölössä Toivonkadulla ja Mannerheimintiellä on vesijohdon liitostöistä johtuva vesikatko torstaina 23.11. Katko alkaa klo 8.30 ja kestää arviolta klo 14 asti. HSY on tiedottanut vesikatkoista niihin kiinteistöihin, joita katko koskee. Vesikatko voi olla arvioitua lyhyempi tai pidempi. Katkon kesto riippuu töiden etenemisestä. Katkon jälkeen vesi voi olla rusehtavaa, mutta vesi kirkastuu nopeasti juoksutuksella. Katkon aikana … Lue lisää

Mannerheimintien valmistelevat työt etenevät Sallinkadulle

Mannerheimintien peruskorjauksen valmistelevat työt etenevät sivukaduilla Kisahallin ympäristössä. Työt laajenevat Sallinkadulle marraskuun viimeisellä viikolla. Töiden on arvioitu kestävän keväälle 2024. Liikenteen poikkeusjärjestelyt Katso Sallinkadun työalueen kiertoreitit kartalla » Suosituksia kiertoreiteiksi autoille Mannerheimintien peruskorjauksen toinen vaihe alkaa syksyllä 2024 Sivukatujen kunnallistekniikan valmisteleva rakentaminen mahdollistaa pääkadun eli Mannerheimintien remontoimisen yhtäjaksoisesti ja tehokkaasti syksyllä 2024 alkavassa toisessa vaiheessa. … Lue lisää

Sallinkatu sulkeutuu läpiajolta maanantaista 27.11. alkaen – valmistelevat työt etenevät

Mannerheimintien pohjoisten sivukatujen valmistelevat työt etenevät ja seuraavana vuorossa on Sallinkatu. Aloitamme työt Sallinkadulla pystyttämällä väliaikaiset liikennejärjestelyt maanantaina 27.11. Tämän jälkeen kaivamme koekuopat maaperätutkimuksia varten. Tutkimusten valmistumisen ajan työmaalla ei tapahdu juuri mitään näkyvää arviolta noin viikkoon. Sen jälkeen aloitamme vesihuollon rakentamisen asfaltin kuorimisella ja liitosten esiin kaivamisella Urheilukadun päästä, mistä etenemme kohti Mannerheimintietä. Myös … Lue lisää

Kallion louhinta käynnistyy Toivonkadulla perjantaina 3.11.

Aloitamme vesihuoltokanaalin louhintatyöt Toivonkadulla perjantaina 3.11. Kalliota louhitaan pois uusien vesihuoltolinjojen tieltä noin 100 metrin matkalta. Louhintaa tehdään räjäyttämällä. Työ aloitetaan kadun länsipäästä eli Urheilukadun suunnasta ja se etenee Mannerheimintien risteykseen. Kallion poraus aloitetaan torstaina 2.11. Kallio tuli vastaan hieman arvioitua aiemmin. Louhinnan arvioidaan kestävän 2-3 viikkoa riippuen muun maanalaisen tekniikan etenemisestä. Lyhyt muistilista louhinnoista … Lue lisää

Työt Toivonkadulla etenevät

Mannerheimintien pohjoisosan peruskorjausta valmistelevia töitä tehdään Runeberginkadun ja Reijolankadun välisillä sivukaduilla. Lokakuussa olemme aloittaneet työt Toivonkadulla. Työt aloitettiin liikennejärjestelyillä ja kaukolämmön sokeoinnilla Työt Toivonkadulla aloitettiin 9.10. alkaneella viikolla tekemällä liikennejärjestelyjä. Bussilinja 502 siirtyi poikkeusreitille, ja katu suljettiin autoilijoilta. Samalla viikolla myös kaivoimme esiin kaukolämpöputken. Seuraavalla viikolla kaukolämpöputki sokeoitiin, eli tehtiin kylmäksi. Työt jatkuvat pintojen purkamisella … Lue lisää

Toivonkadun työalue laajenee – ajokaista Urheilukadulla kapenee tiistaina 24.10.

Työt etenevät, ja Toivonkadun työalue laajenee Urheilukadun ja Mäntymäen tien risteyksen suuntaan tiistaina 24.10. Samalla ajokaista Urheilukadulla kapenee kaivuualueen kohdalta työn ajaksi. Työalue laajenee viemärin ohipumppauksen ja uuden kaivon rakentamisen vuoksi. Työt kestävät arviolta joulukuun alkuun saakka. Pysäköintipaikat pois käytöstä, taksiasema siirtyy Kun kaista Urheilukadulla työalueen kohdalla kapenee, risteyksen pysäköintipaikat poistuvat käytöstä koko kaarteen mitalta. … Lue lisää

Suosituksia Toivonkadun kiertoreiteiksi autolla

Toivonkatu on suljettu autoilta 11.10. alkaen, ja työ valmistuu arviolta vuoden loppuun mennessä. Tällä välin suosittelemme kiertämään Toivonkadun isoimpia katuja pitkin. Näet suositukset tarkemmin karttakuvista. Kiertoreitit idän suunnasta tullessa Jos ajat Mannerheimintielle idän suunnasta Urheilukadulta, suosittelemme ajamaan Mäntymäentien ja Helsinginkadun kautta. Vaihtoehtoisesti voit kiertää pohjoisesta Reijolankadun ja Nordenskiöldinkadun kautta. Idästä länteen pääset myös pienempiä katuja … Lue lisää

Toivonkatu suljetaan autoilta 11. 10. alkaen Taka-Töölössä

Mannerheimintien peruskorjauksen valmistelevat työt etenevät sivukaduilla Kisahallin ympäristössä. Työalue laajenee Toivonkadulle lokakuun toisella viikolla. Toivonkatu suljetaan autoilta keskiviikkona 11.10. koko matkalta Mannerheimintieltä Urheilukadulle ja Mäntymäentielle. Ajo autolla estyy kokonaan työn ajaksi. Myös toinen Toivonkadun ylittävistä suojateistä suljetaan.  Bussiliikenne poistuu Toivonkadulta tiistaina 10.10.  Töiden arvioidaan olevan ohi Toivonkadulla vuoden loppuun mennessä.  Pyöräily ja jalankulku säilyvät ennallaan  … Lue lisää

Valmistelevat työt laajenevat: Toivonkatu suljetaan autoilta 11.10. alkaen

Jatkamme Mannerheimintien pohjoisosan peruskorjausta valmistelevia töitä Runeberginkadun ja Reijolankadun välisillä sivukaduilla Taka-Töölössä. Työalue laajenee Toivonkadulle lokakuun toisella viikolla. Toivonkatu suljetaan autoilta keskiviikkona 11.10. koko matkalta Mannerheimintieltä Urheilukadulle ja Mäntymäentielle. Ajo autolla estyy kokonaan työn ajaksi. Myös toinen Toivonkadun ylittävistä suojateistä suljetaan. Aloitamme työt liikennejärjestelyjen pystyttämisellä. Bussiliikenne poistuu Toivonkadulta tiistaina 10.10. Töiden arvioidaan olevan ohi Toivonkadulla … Lue lisää

Kallion louhinta käynnistyy Paavo Nurmen tiellä maanantaina 18.9. – Mäntymäentiellä kavennettu ajoväylä

Aloitamme vesihuoltokanaalin louhintatyöt Paavo Nurmen tiellä, Mäntymäenkentän laidalla maanantaina 18.9. alkavalla viikolla. Kalliota louhitaan pois uuden hulevesilinjan tieltä noin 100 metrin matkalta. Louhintaa tehdään räjäyttämällä ja työ aloitetaan työalueen pohjoispäästä eli Mäntymäentien suunnasta. Kallion poraamisen aloitamme jo perjantaina 15.9. Räjäytykset on suunniteltu aloitettavaksi maanantaina. Kun kallio on poistettu, jatkamme vesihuollon rakentamista. Paavo Nurmen tien vesihuolto-, … Lue lisää

Valmistelevat työt Paavo Nurmen tiellä käynnistyvät liikennejärjestelyillä maanantaina 4.9.

Aloitamme valmistelevat työt Mannerheimintien sivukaduilla. Ensimmäisenä vuorossa on Paavo Nurmen tie Mäntymäenkentän ja Kisahallin välisellä osuudella. Liikennejärjestelyt vaikuttavat ajoon Mäntymäenkentälle. Pyörä- ja jalankulkuväylä kentän laidalla pysyy käytössä lyhyitä katkoja lukuun ottamatta. Maanantaina 4.9. tehdään liikennejärjestelyjä Maanantaina 4.9. aloitamme työt Paavo Nurmen tiellä pystyttämällä poikkeusliikennejärjestelyt. Heti perään aloitamme rakentamisen: Vedämme Mäntymäentien varteen ensin hulevesiviemäreiden ohipumppausputket, mikä … Lue lisää

Mannerheimintien peruskorjauksen valmistelevat työt alkavat Kisahallin ympäristössä

Työt alkavat Paavo Nurmen tiellä Mäntymäenkentän vieressä syyskuussa. Myöhemmin syksyllä valmistelevia töitä tehdään myös Toivonkadulla. Mannerheimintien sivukaduilla aletaan valmistella peruskorjauksen toista vaihetta syksyllä 2023. Valmistelevat työt alkavat vesihuoltolinjojen uusimisilla. Samalla tehdään tarvittavat pinta– ja kaapelityöt. Runeberginkadun ja Reijolankadun välisten sivukatujen vesihuolto ja muu kunnallistekniikka uusitaan ennen syksyllä 2024 käynnistyvää Mannerheimintien peruskorjauksen toista vaihetta. Kulku kiinteistöihin … Lue lisää

Valmistelevat työt alkavat Mannerheimintien pohjoisilla sivukaduilla syksyllä 2023

Mannerheimintien pohjoisilla sivukaduilla aletaan valmistella peruskorjauksen toista vaihetta syksyllä 2023. Runeberginkadun ja Reijolankadun välisten sivukatujen vesihuolto ja muu kunnallistekniikka uusitaan ennen syksyllä 2024 käynnistyvää varsinaista Mannerheimintien peruskorjauksen toista vaihetta. Aloitamme valmistelevat työt vesihuoltolinjojen uusimisella Paavo Nurmen tiellä syyskuussa ja Toivonkadulla lokakuussa 2023. Samalla tehdään tarvittavat pinta- ja kaapelityöt. Töiden arvioidaan olevan ohi vuoden loppuun mennessä. … Lue lisää

Mannerheimintien peruskorjaus alkaa – huomaa muuttuvat liikennejärjestelyt

Mannerheimintien peruskorjaus käynnistyy 6. maaliskuuta alkavalla viikolla valmistelevilla töillä, joita ovat esimerkiksi raitioliikenteen ajolankojen poisto sekä työnaikaisten liikennejärjestelyiden rakentaminen. Raitioliikenne siirtyy Runeberginkadulle heti maanantaina 6. maaliskuuta. Peruskorjaus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen työt alkavat Postitalon ja Oopperan välisellä osuudella. Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista tehdään valmistelevia töitä. Kerromme 6. maaliskuuta alkavalla viikolla tarkemmin liikenteen muutoksista ja … Lue lisää