Betonirakenteiden vesipiikkaus aiheuttaa kovaa ääntä Baanan sillalla 19.7. alkaen

Mannerheimintien Baanan ylittävän sillan betonirakenteiden purkamisesta aiheutuu kovaa ääntä 19.7. alkaen. Käytämme purkutyössä vesipiikkausmenetelmää, jonka ääni muistuttaa voimakasta painepesuria. Purkutyön äänekkäin vaihe kestää noin viikon, ja työtä tehdään meluajan puitteissa eli klo 7-22 välisenä aikana. Vesipiikkaus ei kuitenkaan ei aiheuta pölyä.

Mannerheimintien silta ja alikulku.

Baanan Mannerheimintien alikulku suljettu, kiertoreitti käytössä

Purkutöiden ja liikkumisen turvallisuuden takia Baanan alikulku on suljettu. Jalankulku- ja pyöräliikenne on ohjattu kiertoreiteille Kiasman ja Musiikkitalon kautta 4.7. alkaen. Ajoyhteys sillan päällä Mannerheimintiellä säilyy, eli moottoriajoneuvot, pyöräliikenne ja jalankulkijat pääsevät kulkemaan sillalla korjauksen ajan.

Sillan Kansalaistorin puoleiselle sivustalle on aidattu turvallisuussyistä työ- ja varoalue. Alueen sisällä uusitaan myöhemmin myös raitiotieliikenteen yhteiskäyttöpylväitä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa häiriötä.

Sillan betoniholvi uusitaan, kivijulkisivu säilyy ennallaan

Mannerheimintien sillan betoniholvi vuodelta 1894 uusitaan ja kiviperustukset sekä holvin kivijulkisivu ennallistetaan. Betoniholvin mitoitukset eivät muutu, ja se tehdään raudoitettuna kestämään paremmin nykyisen ja tulevan ajoneuvo- ja raitiotieliikenteen aiheuttamat kuormitukset.

Lisätietoa sillan korjauksesta ja Baanan alikulun kiertoreiteistä »