Kallion louhinta käynnistyy Paavo Nurmen tiellä maanantaina 18.9. – Mäntymäentiellä kavennettu ajoväylä

Aloitamme vesihuoltokanaalin louhintatyöt Paavo Nurmen tiellä, Mäntymäenkentän laidalla maanantaina 18.9. alkavalla viikolla.

Kalliota louhitaan pois uuden hulevesilinjan tieltä noin 100 metrin matkalta. Louhintaa tehdään räjäyttämällä ja työ aloitetaan työalueen pohjoispäästä eli Mäntymäentien suunnasta.

Kallion poraamisen aloitamme jo perjantaina 15.9. Räjäytykset on suunniteltu aloitettavaksi maanantaina.

Kun kallio on poistettu, jatkamme vesihuollon rakentamista. Paavo Nurmen tien vesihuolto-, kaapeli- ja pintatöiden arvioidaan olevan ohi vuoden loppuun mennessä.

Mäntymäentien autokaistalla väistämisvelvollisuus

Mäntymäentien ajoväylä on kavennettu yksikaistaiseksi Paavo Nurmen tien ja työalueen kohdalla. Kavennus voi aiheuttaa autoille lyhyttä odotusta ruuhka-aikoina. Kohdalla on etuajo-oikeus- ja väistämisvelvollisuus kohdattaessa, ja järjestely on voimassa toistaiseksi kaivuu- ja louhintatöiden ajan.

Räjäytyksestä kerrotaan merkkiäänellä

Katutöissä tehtävästä räjäytyksestä ilmoitetaan kuuluvalla merkkiäänellä, joka kuuluu ennen räjäytystä jaksottaisena ja räjähdyksen jälkeen yhtäjaksoisena. Räjäytyksen ajaksi myös louhintakohdan läheisyydessä kulkeva liikenne pysäytetään. Pysäytyksen kesto on lyhimmillään muutaman minuutin.

Tältä sivulta voit lukea lisää vastauksia yleisimpiin kysymyksiin louhintatyöstä katuremontin yhteydessä »