Katutöiden valmiusaste kevättalvella 2024 – yli puolet suojaputkituksista valmiina

Mannerheimintien peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen työt etenevät hyvään tahtiin. Katutöiden ensimmäinen vaihe ulottuu ydinkeskusta Postikadulta Oopperalle Runeberginkadun ja Helsinginkadun risteykseen.

Helmikuuhun mennessä ensimmäisen vaiheen vesihuollosta on rakennettu 90% ja uudesta raitiotiestä asennettu 80 %. Vesihuollolla tarkoitetaan jäteveden, huleveden ja käyttöveden putkia, kaivoja sekä venttiileitä. Raitiotiehen taas kuuluuvat uudet kiskot raitiotietekniikoineen sekä pysäkit.

Kiveyksistä, eli reunakivistä, noppa- ja nupukivistä, tukimuureista sekä kivilaatoista on valmiina 30 %. Ajoratojen, jalankulku- ja pyöräväylien sekä raitioteiden asfaltoinneista on tehty 40 %. Sähkö-, ulkovalo-, liikennevalo- sekä tietoliikennekaapelien suojaputkitukset ovat talven aikana edenneet, ja niistä on valmiina 65 %.

Baanan sillan uusimisesta on tehty tähän mennessä 49 %. Sillan uusimisen työvaiheisiin kuuluvat vanhan holvin purku, uuden rakentaminen sekä pinnat.

Lisäksi olemme valmistelleet katutöiden toista vaihetta aloittamalla työt pohjoisosan sivukaduilla. Toivonkadulla työt ovat noin puolessa välissä, ja Sallinkadulla töistä on tehty noin kolmannes. Paavo Nurmen Tien ja Helsingin puistikon työt puolestaan ovat noin 80 prosenttisesti valmiina.

Manskun katutöiden ensimmäisen vaiheen töiden valmiusasteet helmikuussa 2024 on esitetty alla olevassa kuvassa. Ensimmäisen vaiheen työt aloitettiin maaliskuussa 2023 ja töiden on määrä valmistua syksyyn 2024 mennessä. Koko Mannerheimintien peruskorjaus valmistuu loppuvuoteen 2025 mennessä.