Kiasman suojatiellä väliaikainen puusilta vie kulkijat kiskotyömaan yli

Rakennamme uutta raitiotietä tällä hetkellä työalueemme eteläisimmässä päässä Mannerheimintien ja Arkadiankadun risteyksessä. Tästä syystä jalankulku ja pyörät ylittävät Mannerheimintien Kiasman ja Pikkuparlamentin kohdalla väliaikaista matalaa puusiltaa pitkin.

Silta tarjoaa jalankulkijoille ja pyörille suoran reitin kadun yli raitiotien rakennustöiden ajan, ja toisaalta mahdollistaa kiskojen asennuksen etenemisen Baanan sillan ja Arkadiankadun risteyksen välisellä alueella.

Sillan molemmissa päissä on liikennevalo-ohjattu suojatie, jolta noustaan sillalle asfaltoitua luiskaa pitkin. Sillan luiskat ovat valitettavasti suhteellisen jyrkät, mikä johtuu rajoitetusta tilasta. Silta on vain noin 30 cm korkeudella kiskojen yläpuolella, mikä mahdollistaa työskentelyn kiskojen asennuksen ja ratalaatan valun aikana. Korkeutta on vain juuri sen verran, että asentajat pystyvät toimimaan.

Koska suojatielle johtavien luiskien jyrkkyys voi tehdä kulkemisesta haastavaa, suosittelemme tarvittaessa käyttämään muita tasaisempia reittejä. Vaihtoehtoiset reitit ovat noin 100 metrin päässä sijaitseva Sokoksen ja Lasipalatsin välinen suojatie tai pohjoisempana sijaitseva Musiikkitalon ja Eduskuntatalon välinen suojatie.

Kiskot, ratalaatta ja kiskokaivoja

Työalueen alla kulkevat uudet kiskot ja ratalaatta. Väliaikaisen puusillan eteläpuolelle rakennetaan kaksi kiskokaivoa ja pohjoispuolella on kiskon jatkososa. Kiskokaivot tarvitaan, sillä niihin johdetaan kiskojen urista virtaavat sadevedet pois kaduilta.

Väliaikaisen puusillan on tarkoitus pysyä samassa paikassa ainakin ratatöiden ajan, mutta pienet muutokset ovat mahdollisia kiskolaatan betonoinnin aikana.

Leveyttä tällä väliaikaisella sillalla on riittävästi eli useampi metri ja silta onkin tehokkaasti käytössä etenkin ruuhka-aikoina.

Myös oikea Baanan ylittävä Mannerheimintien silta sekä sen alikulku pyritään avaamaan yleisölle tällä tietoa kesäkuun loppuun mennessä.