Kolmannessa työmaaraadissa katseet käännettiin jo remontin lopputulokseen

Mannerheimintien peruskorjauksen työmaaraati kokoontui 26.9.2023 kolmatta kertaa. Työmaaraatiin osallistuivat jälleen kaupunkilaisista kootun raadin lisäksi edustajat kaupunkiympäristön toimialalta, työmaalta sekä liikennejärjestelyistä. Raadin kolmannessa tapaamisessa keskusteltiin työmaan ajankohtaisista asioista ja liikennejärjestelyistä, sekä käännettiin jo katse kohti valmista lopputulosta.

Mannerheimintie remontoidaan kahdessa vaiheessa. Nyt käynnissä on ensimmäinen vaihe, ja ensimmäisen vaiheen työmaaraati kokoontuu vielä kerran. Loppuvuodesta 2024 alkavalle peruskorjauksen toiselle vaiheelle kootaan uusi työmaaraati, johon ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin ensi vuonna. Pysy siis kuulolla!

Työmaan ajankohtaiset ja tulevat asiat

Työmaan ajankohtaisista ja tulevista asioista raatia puhuttivat Runeberginkadun risteyksen tulevat järjestelyt sekä töiden aikataulut. Alla raatilaisten kysymyksiä ja asiantuntijoiden vastauksia.

Miten kulku rappukäytäviin onnistuu, kun työmaa siirtyy kadun länsipuolelle?

Kun työmaa-alue siirtyy kadun länsipuolelle, töitä länsipuolen jalkakäytävällä tehdään osissa. Näin pääsy rappukäytäviin onnistuu koko työvaiheen ajan.

Voiko vielä tulla vastaan yllätyksiä, jotka viivyttävät ensimmäistä vaihetta?

Yllätykset tulevat tietysti yllätyksinä. Jos pitäisi arvata jotain kohtia, niitä saattaa tulla esiin esimerkiksi Runeberginkadun risteysalueella, joka on kokonaisuudessaan vaativa työalue.

Miten katutyöt toteutetaan Runeberginkadun risteysalueella?

Runeberginkadun risteysalue remontoidaan vaiheittain, jotta autot pääsevät ajamaan siitä läpi. Raitiovaunut ohjataan työvaiheen ajaksi kiertoreitille.

Milloin raitiovaunuliikenne siirtyy pois Runeberginkadun risteyksestä?

Aikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Mahdollisesti raitioliikenne voisi siirtyä kiertoreiteille kesälomakauden ajaksi loppukeväästä 2024 alkaen, ja se pysyisi kiertoreitillä syksyyn saakka. Mannerheimintien remontin eteläiselle osuudelle Postikadun ja Runeberginkadun välille raitiovaunut voisivat päästä palaamaan syksyllä 2024. Asiasta kerrotaan kyllä laajasti, kun aikataulut varmistuvat.

Menevätkö loputkin pohjoisosan sivukadut kiinni Toivonkadun lisäksi?

Toisen vaiheen, eli Runeberginkadun ja Reijolankadun välisellä Mannerheimintien osuudella periaatteena on, ettei sivukatuja suljettaisi yhtä aikaa. Nyt talven aikana on aloitettu valmistelemaan sivukatujen vesihuoltoa. Länsipuolen sivukatuja tehdään vasta syksystä 2024 alkaen. Sivukatujen työaikatauluihin vaikuttavat esimerkiksi materiaalien toimitusajat, jotka voivat toisinaan olla yli vuoden pituisia.

Milloin Sallinkatua ja Savelankatua aletaan remontoida?

Tavoitteena on aloittaa työt talven ja kevään aikana. Talvi voi vaikuttaa töihin ja aikatauluihin.

Onko toinen vaihe samanlainen kuin ensimmäinen?

Toinen vaihe toteutetaan samalla logiikalla kuin ensimmäinen, mutta se on teknisesti haastavampi erityisesti vesihuollon osalta. Toisessa vaiheessa kadun kummallakin puolella on asuinrakennuksia, kun ensimmäisessä vaiheessa toisella puolella on ollut isolta osin mm. puistoa ja aukioita.

Levennetäänkö Baanan sillan tunneliosuutta?

Ei. Sisämitat pysyvät samana. Siltaa levennettiin jo vuonna 2017 alikulun länsipäästä.

Onko vielä käynnissä rakentamista estäviä kiistoja?

Ei. Nyt on työrauha laskeutunut.

Väliaikaiset Liikennejärjestelyt

Työmaan liikennejärjestelyistä vastaava asiantuntija kertoi raadin tapaamisessa keinoista, joilla suojateistä on tehty ja tehdään näkyvämpiä. Raadin keskuudesta nousi kommentteja liikennejärjestelyihin liittyen. Esimerkiksi Dunckerinkadun suojatiellä olevia muoviaitoja pidettiin näkyvyyttä rajoittavina. Raadin mukaan moni autoilija ajoi kovempaa, kuin mitä 30 km/h nopeusrajoitus sallii, ja tärinäraitoja toivottiin takaisin.

Lisäksi valaistusta pidettiin himmeänä. Työmaan valaistusta on sittemmin paranneltu. Myös Musiikkitalon kohdalla olevan suojatien toimimattomat liikennevalot saivat kritiikkiä, mutta myrskyn rikkomat valot onkin saatu jo korjattua.

Millaiset Toivonkadun työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat?

Toivonkatu on suljettu autoilta. Kävely- ja pyörätiet kadun laidalla säilyvät.

Kuinka kauan Toivonkatu on poikki autoilta?

Toivonkadun työt on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Talvirakentaminen on säistä riippuvaista, joten sää voi vaikuttaa aikatauluun.

Onko suojatien teippi liukas sateella?

Ei. Teipin pinta on karhennettu, ja siinä on enemmän kitkaa kuin asfaltissa.

Pysyvät liikennejärjestelyt

Väliaikaisten liikennejärjestelyjen lisäksi raadille kerrottiin myös pysyvistä liikennejärjestelyistä, eli siitä, millaiset liikennejärjestelyt ovat sitten, kun remontti on valmis.

Raatilaiset saivat esimerkiksi kuulla, että Mannerheimintien varren uusille pyöräteille tulee punaista asfalttia.

Lisäksi Mannerheimintien katualue levenee hieman alle kaksi metriä Hesperian puiston suuntaan. Länsipuolelle katu ei levene. Ajokaistojen määrä pysyy samana kuin ennen remonttia.

Mannerheimintien liikennevalo-ohjaamattomiin risteyksiin tulee ylijatkettuja jalkakäytäviä. Ylijatkettu jalkakäytävä tarkoittaa sitä, että jalkakäytävä jatkuu sivukadun risteyksen yli samalla korkeudella kuin muuallakin, ja autot ovat väistämisvelvollisia. Tällaiset uudet järjestelyt vaativat totuttelua, kuten esimerkiksi uudenlaiset raitiovaunujen ylityspaikat, joissa jalankulkija väistää raitiovaunua.

Uusia merkkejä ja merkintöjä

Kaikki liikennemerkit uusitaan, ja niissä käytetään uusia, tieliikennelain mukaisia symboleja. Merkkien sijoittelu on haastavaa, sillä niitä sijoitettaessa pitää huomioida merkin näkyvyys eri suunnista. Kun merkkejä on paljon, on haasteena myös se, että toinen merkki voi peittää toisen taakseen.

Uusien lastausalueiden merkinnät jakelu- ja ammattiautoille maalataan katuun. Maalaus kestää liikennemerkkejä paremmin, sillä merkit ovat vaarassa kaatua, kun niihin osutaan isoilla ajoneuvoilla.

Tuleeko jalkakäytävä ja pyörätie alas Hesperian puiston puolelle?

Ei. Jalkakäytävä ja pyörätie säilyvät kadun varressa. Mannerheimintieltä Hesperian puistoon rakennetaan uusi ramppi, jota pitkin pyöräilijät ja jalankulkijat pääsevät puistoon.

Uskooko kaupunki, että pyöräilijät ajavat yhteen suuntaan yksisuuntaisilla pyöräteillä?

Pieni vähemmistö pyöräilijöistä ajaa pyörällä miten sattuu, mutta sitä tapahtuu pyöräteiden ajosuunnista huolimatta. Uusilla järjestelyillä pyritään edistämään pyöräilyä.

Ovatko pyörätiet eri korkeudella kuin jalkakäytävät?

Kyllä. Liikenneturvallisuutta parannetaan eri kulkumuotojen selkeällä erottelulla. Pyörätien ja jalkakäytävän väliin tulee uusi 30 cm leveä ja 20 cm korkea kivirakenne. Tasoero auttaa pitämään pyöräilijät omalla väylällään. Jalankulkijaa ohjaa myös kaistojen välissä oleva noppakiviraita, jotta pyörätietä ja jalkakäytävää erottavaan kiveen ei kompastuisi.

Onko eritasoratkaisu hyvä ratkaisu näkövammaisille?

On, noppakiviraidan ansiosta. Nopparaita johdattaa oikeaan suuntaan. Poikittaista raitaa käytetään myös varoittamaan suojatiestä.

Pystyttekö keksimään uusia liikennemerkkejä?

Emme. Tienpitäjä eli kaupungin liikennesuunnittelu määrittää merkit.

Jääkö Kivelänkadun kohdalle Mannerheimintien ylittävä suojatie?

Kivelänkadun kohdalle ei jää suojatietä. Lähimmät suojatiet ovat tulevaisuudessa Dunckerinkadun ja Runeberginkadun kohdalla.

Kun pohjoisosan sivukaduista tehdään yksisuuntaisia, mihin suuntaan niitä saa ajaa?

Autolla saa ajaa kohti Mannerheimintietä. Toiseen suuntaan on ajokielto. Ajokielto ei koske polkupyöriä.

Puut ja katuympäristö remontin jälkeen

Liikennejärjestelyjen lisäksi raadissa keskusteltiin myös muusta katuympäristöstä, kuten Hesperian puiston kohdalle tulevasta uudesta tukimuurista. Muuri on suunnilleen 350 metriä pitkä, se on paalutettu, ja sen päällä on kaksi riviä kiveä. Massiivisen tukimuurin odotetaan kestävän aikaa jopa vuosisatoja.

Raadin toiveena oli saada kuvia uusien puiden sijoittumisesta sekä tietoa istutettavista viherlajikkeista. Myös Töölön skuuttiparkit saivat kehuja.

Tuleeko Hesperian puiston laitaan takaisin vanhat hienot syreenit tai kaiteet?

Hesperian puiston laitaan tulee uudet istutukset ja modernimmat kaiteet.

Otetaanko katujen suunnittelussa huomioon esim. rankkasateet?

Kyllä. Nykyisellään monessa kohtaa sadevesi yhdistyy yhä sekavesiviemäriin, jolloin tulvan tullessa kaikki vesi tulee yli. Nyt halutaan erotella sekavesi- ja sadevesiviemärit toisistaan. Suunnittelussa on otettu huomioon myös ilmastonmuutos ja lisääntyvät sään ääri-ilmiöt. Siksi tehdään massiivisia hulevesiviemäreitä. Töölössä oli kesällä isot tulvat, sillä vanhat linjat ovat tukkoisia eivätkä vedä. Olisi siis tärkeää saada Töölön isolta alueelta vedet ohjattua kohti Hesperian puistoa.

Tuleeko Manskulle enää puita?

Kyllä tulee. Vaikka puita kaadetaan, niitä istutetaan myös uusia. Uusia puita istutetaan hieman enemmän kuin vanhoja jouduttiin kaatamaan. Remontin aikana uusille puille rakennetaan kantavat kasvualustat. Uudet puut tuodaan isoina, noin 3–4 metriä korkeina taimina. Uusien puiden myös toivotaan kestävän paremmin, kun kantavan kasvualustan myötä kalliopinnat ja tekniikka eivät ole niiden juurien seassa.

Mihin kohtaan puita tulee?

Katupuut istutetaan ajoradan ja jalankulku- ja pyöräväylän väliin.

Tuleeko roskiksia tai penkkejä?

Näiden ylläpitoa täytyy vielä selvittää.

Mietittiinkö ratikkakiskojen alustaksi nurmiraidetta, kuten Hesarin rinteessä?

Mannerheimintiellä nurmiraide ei ikävä kyllä toimisi. Kaupunkialueella esimerkiksi hälytysajoneuvon täytyy tarvittaessa pystyä ajamaan rata-alueella.

Olisi kiva, jos kaupunkiin tehtäisiin enemmän lasten käytettävää katutilaa, houkuttelisi liikkumaan. Onko tällaista?

Ehkä katutilaa ei osata vielä ajatella tuolta kannalta, vaan infraa rakennetaan katurakentamisen ohjeilla. Myös kasvavat ylläpitokustannukset tuovat omat haasteensa.