Rappukäytävien ja kivijalkatilojen edustalla työskennellään, kulku säilyy koko ajan

Mannerheimintien länsilaidalla oleva työalueemme siirtyy kiinteistöjen seinustalle Cygnaeuksenkadun ja Runeberginkadun välillä vuoden alusta alkaen, kun suojaputkitustyöt etenevät jalkakäytävän kohdalle.

Ensin työalueen asfalttipinnat puretaan. Purkutöiden jälkeen aloitamme uusien suojaputkitusten rakentamisen sähkö-, ulkovalo-, liikennevalo- ja tietoliikennekaapeleille kiinteistöjen seinustalle sekä vaihdamme kadun rakennekerrokset.

Työ etenee lohkoittain ja työalue suljetaan rakennustyön kohdalta. Jalankulun ja pyöräilyn reitti kadun länsilaidalla on käytössä, mutta matkalla on lyhyitä kiertoreittejä aidatun työalueen ympäri.

Työt alkoivat Cygnaeuksenkadun kulmasta vuodenvaihteen jälkeisenä tiistaina, ja etenemme pohjoiseen kohti Runeberginkatua. Lue uutinen »

Vaikutukset kiinteistöihin kulkemisessa

  • Kulku kiinteistöihin on käytössä koko työn ajan.
  • Rappukäytävien, kivijalkahuoneistojen sisäänkäyntien sekä autohallien ja sisäpihojen ajoporttien kohdalla kaivuutyö aiheuttaa lyhyitä katkoja sekä hetkellistä häiriötä kulkemiseen.
  • Autolla sisäpihalle tai autohalleihin kulkevien on hyvä varautua lyhyeen odotteluun. Ajoväylät ovat käytössä, vaikka porttikäytävän / autohallin edessä työskennellään. Ajoväylä avataan tarvittaessa. Jos haluat ajaa läpi, anna merkki työkoneen kuljettajalle tai vieressä olevalle ohjaajalle.
  • Mahdollista häiriötä aiheuttavan työn kesto kunkin porttikäytävän tai ajoväylän kohdalla kestää arviolta noin tunnin.

Vaikutukset kivijalkatilojen sisäänkäynneillä

  • Kivijalkatilojen sisäänkäynneissä on lyhyt katko, kun työ on edennyt oven kohdalle.
  • Työmaan henkilökunta tulee kertomaan, kun työt ovat edenneet sisäänkäynnin kohdalle ja lyhyt katko oven käytössä on ajankohtainen.
  • Katkot kunkin oven kohdalla ovat arviolta 10-15 minuuttia kerrallaan.

Pakkasen takia joudumme sulattamaan pintoja ennen kaivuutyön aloitusta, ja sulatusmattojen vuoksi rappukäytävien sekä ovien edessä on tarvittaessa kulkemisen mahdollistavat käytävät. Ne poistetaan, kun työ kohdalla on tehty.