Liikennejärjestelymuutoksia valmistellaan, Mannerheimintie kapenee kaksikaistaiseksi lähiviikkoina

Mannerheimintien peruskorjauksen valmistelevat työt etenevät. Rakennamme parhaillaan tulevia työmaan aikaisia liikennejärjestelyjä, jotka tulevat voimaan lähiviikkoina. Samoihin aikoihin alkaa myös puurivien uusiminen puiden kaadoilla.

Liikennejärjestelyt muuttuvat seuraavasti lähiviikkoina. Muutosten tarkasta alkamisajankohdasta kerromme myöhemmin. 

Työmaa-alue kartalla ja reitit alueen ympäristössä.

Moottoriajoneuvot

 • Mannerheimintie kapenee molempiin suuntiin yksikaistaiseksi (välillä Postikatu–Runeberginkatu). Kaistat ovat kadun länsilaidalla. 
 • Kaistojen muutokset tehdään yöaikaanja niistä kerrotaan etukäteen, kun tarkka päivä varmistuu. Alustavasti muutokset tehdään viikolla 12. 
 • Poikkikaduilta Mannerheimintielle ajamiseen tulee muutoksia.  

Jalankulkijat

 • Kadun itäpuolen jalkakäytävät poistuvat käytössä (välillä Kiasma–Runeberginkatu). Korvaavat reitit Hesperianpuiston ja Töölönlahden kautta tai kadun länsilaitaa. 
 • Kadun länsireunalle tulee Arkadiankadulta Runeberginkadulle yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. 
 • Suojatie Kiasman kohdalla sulkeutuu, korvaava reitti Lasipalatsin edessä (viikolla 11) 
 • Oopperan risteyksessä sulkeutuu eteläinen suojatie Mannerheimintien yli. (viikolla 11) 
 • Myös muita suojateitä suljetaan myöhemmin, reitit tarkemmin kartalla. 
 • Baanaan tulee tilapäisiä katkoja sillan purkutöiden yhteydessä, mutta muuten Baana pysyy auki. Katkojen ajankohdista, kestosta ja kiertoreiteistä kerrotaan etukäteen. 

Polkupyöräilijät

 • Pyörätie kadun itälaidalla poistuu käytöstä (välillä Postikatu–Runeberginkatu). Korvaava reitti Hesperianpuiston ja Töölönlahden kautta tai kadun länsilaitaa. 
 • Kadun länsireunalle tulee Arkadiankadulta Runeberginkadulle yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä 
 • Baanaan tulee tilapäisiä katkoja sillan purkutöiden yhteydessä, mutta muuten Baana pysyy auki. Katkojen ajankohdista, kestosta ja kiertoreiteistä kerrotaan myöhemmin. 

Joukkoliikenne 

 • Kiasman tilauspysäkki säilyy käytössä ja linja-autoille jätetään levennys. 
 • Muut pysäkit: Mannerheimintien väliaikainen bussipysäkki keskustan suuntaan säilyy nykyisellä paikallaan Mannerheimintie 40 kohdalla. Keskustasta poispäin menevien bussien pysähtymiskohta siirtyy hiukan kohti pohjoista. 

Kulkeminen kadun varrella

Kadun varren kiinteistöihin säilyy pääsy koko remontin ajan. Tarvittaessa apuna käytetään kaivannon ylittäviä siltoja ja kiertoreittejä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on kuusi ylityskohtaa työmaa-alueen yli Mannerheimintiellä Postikadun ja Runeberginkadun välisellä osuudella. 

Puurivien uusiminen 

Mannerheimintien peruskorjauksessa uusitaan puurivejä. Nykyiset puut eivät todennäköisesti selviäisi elinvoimaisina, kun syviä kaivantoja tehdään aivan puiden juuristojen vieressä. Uudet puurivit istutetaan hieman eri kohtaan kuin nykyiset, ja ne saavat paremmat kasvualustat.Myös Hesperian puiston reunassa kaadetaan puita katusuunnitelmissa hyväksytyssä laajuudessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan puita Runeberginkadun ja Dunckerinkadun väliseltä osuudelta sekä kaadetaan neljä vaahteraa eduskuntatalon läheltä. Puiden kaadot alkavat viikolla 11 ja työt tehdään ennen lintujen pesimäkautta. 

Mannerheimintien katuremontti tehdään kahdessa osassa  

Mannerheimintien peruskorjaus tehdään kahdessa osassa, ja sen on arvioitu valmistuvan loppuvuonna 2025. Työmaa ulottuu osin myös Mannerheimintien poikkikaduille.  

Peruskorjauksessa uusitaan kadun alla olevat vesiputket, sähkökaapelit ja muu kunnallistekniikka,  raitiotiekiskot ja Baanan ylittävä silta sekä rakennetaan Mannerheimintielle yksisuuntaiset pyöräväylät.