Liikennejärjestelyt ja kulkureitit Mannerheimintiellä sekä lähikaduilla

Mannerheimintiellä ja poikkikaduilla tulivat 21.3. alkaen voimaan liikennejärjestelyt, jotka aiheuttavat poikkeuksia kulkureitteihin ja liikkumiseen Mannerheimintiellä Postikadun ja Runeberginkadun välillä sekä lähialueilla. Työmaanaikaiset liikennejärjestelyt aiheuttavat muutoksia moottoriajoneuvoille, pyöräilijöille, jalankulkijoille sekä joukkoliikenteen käyttäjille. Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. Tältä sivulta löydät kulkureitit kartalla sekä tietoa liikennejärjestelyistä. Ajoneuvojen ja jalankulun reitit muuttuvat töiden edetessä, joten seuraa opasteita kadulla.

Moottoriajoneuvoliikenne 

  • Mannerheimintiellä on käytössä yksi ajokaista kumpaankin suuntaan. 
  • Autolla ajo Aurorankadulta Mannerheimintielle on suljettu. 
  • Autolla ajo Eteläiseltä Hesperiankadulta Mannerheimintielle on suljettu. 

Pyöräily ja jalankulku 

  • Pyöräliikenne- ja jalankulkureitti kulkee Mannerheimintien länsilaidalla sekä kiertoreiteillä Hesperianpuiston, Hakasalmenpuiston ja Töölönlahden kautta. Mannerheimintien itälaidan pyörä- ja kävelytie on suljettu koko matkan Kiasmalta Hesperianpuiston pohjoispäähän.
  • Kadun varren kiinteistöihin säilyy pääsy koko remontin ajan. 
  • Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on kuusi ylityskohtaa työmaa-alueen yli Mannerheimintiellä Postikadun ja Runeberginkadun välisellä osuudella. Suojatiet sijaitsevat Runeberginkadun (Ooppera), Dunckerinkadun (Hesperianpuisto), Cygaeuksenkadun (Hakasalmen puisto), Töölönlahdenkadun (Musiikkitalo) sekä Postikadun (Lasipalatsi) risteyksissä. Lisäksi käytössä on Baanan alikulku.
  • Baanaan tulee Mannerheimintien sillan kohdalla tilapäisiä katkoja sillan purkutöiden yhteydessä, mutta muuten Baana pysyy auki. Katkojen ajankohdista, kestosta ja kiertoreiteistä kerrotaan etukäteen. 

Joukkoliikenne 

  • Hesperianpuiston bussipysäkit: Keskustasta poispäin menevien bussien väliaikainen pysäkki on siirtynyt noin 50 metriä kohti pohjoista. Pysäkille on kulku suojatieltä Dunckerinkadun kohdalta sekä Hesperianpuiston puolelta. Keskustan suuntaan menevien bussien pysäkki on entisellä paikallaan Mannerheimintie 40 kohdalla.
  • Kansallismuseon bussipysäkki Eduskuntapuistossa on entisellä paikallaan.
  • Tilausajoneuvot: Kiasman kohdalla oleva tilauspysäkki säilyy käytössä ja linja-autoilla on käytössä levennys.

Vaihtoehtoisia reittejä työmaan ohi 

Vaikka työmaan läpi voi ajaa moottoriajoneuvolla koko remontin ajan, on suositeltavaa käyttää vaihtoehtoisia reittejä, jos se vain suinkin on mahdollista. Ehdotuksia vaihtoehtoisiksi reiteiksi työmaan ohittamiseksi on esitetty alla olevassa kartassa.

Byggarbetsplatsen på Mannerheimvägen i sin fulla omfattning – ändringar av körfiler

Gatan smalnar till två filer på avsnittet mellan Postgatan och Runebergsgatan, varefter Mannerheimvägen har en körfil i vardera riktningen.

Mannerheimintie construction site reaches its full extent: changes to driving lanes

The street will be narrowed to two driving lanes on the section between Postikatu and Runeberginkatu, after which Mannerheimintie will have one driving lane in each direction.