Liikennejärjestelyt ja työmaan aikataulut puhuttivat Manskun työmaaraadin toisessa tapaamisessa

Manskun työmaaraati kokoontui toista kertaa kesäkuussa ja paikkana oli tällä kertaa Kansallismuseo. Raati koostuu alueen asukkaista sekä yritysten ja muiden kadun varren toimijoiden edustajista. Paikalla oli kymmenisen raatilaista sekä edustajat kaupunkiympäristön toimialalta, työmaasta vastaavalta urakoitsijalta VM Suomalaiselta sekä liikennejärjestelyistä vastaavalta Ramuddenilta.

Tapaamisessa kuultiin tilannekatsaus työmaan etenemisestä ja tulevista töistä. Lisäksi vastattiin edellisen kokouksen aikana heränneisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi vasemmalle kääntymisen sallimiseen sekä liikennemäärien lisääntymiseen. Raatilaiset toivat myös esille havaintojaan ja huomioitaan työmaan toiminnasta. Katselmus työmaalle tehtiin tällä kertaa Kansallismuseon Ateljeen erkkerihuoneen ikkunoista, mistä aukesi mainio tähystysnäkymä yli työmaan.

Mitä työmaalla on tapahtunut ja mitä tulossa?

Työmaaraati sai kuvaesityksen siitä, mitä työmaalla on viime kuukausina tehty ja mitä on edessä seuraavaksi. Työmaalla jatkuvat mm. vesihuoltotyöt Hesperiankatujen paikkeilla, kiskotyöt eli kiskojen asennus Finlandiatalolta pohjoiseen, reunakivien asennus Kiasmalta pohjoiseen sekä tukimuurin rakentaminen Hesperian ja Hakasalmen puistojen kohdalle.

Vesihuollon runkolinjojen arvioidaan olevan edennyt Oopperalle asti loppukesään mennessä. Sen jälkeen työmaata aletaan siirtää katualueen länsipuolelle osa kerrallaan etelästä alkaen. Samalla ajokaistat siirtyvät kadun itälaidalle. Liikenteen siirron aikatauluun vaikuttaa mm. Baanan sillan remontin eteneminen.

Sillan remontin aikataulu puhututti myös työmaaraatia. Raadin kokoontumisen jälkeen sillan uusimistyöt pääsivät kuitenkin jatkumaan, sillä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys veti rakennussuojeluesityksensä pois ja ELY-keskus teki päätöksen vaarantamiskiellon raukeamisesta.

Autojen nopeudet työmaa-alueella puhuttivat

Raadissa keskusteltiin autojen tilannenopeuksista ja jalankulkijoiden liikenneturvallisuudesta katutöiden alueella. Tässä ajoneuvoille tarkoitetut nopeusnäytöt nähtiin tärkeinä. Keskustelussa todettiin, että vaikka toimenpiteitä turvallisuuden eteen tehdään jatkuvasti, on jokaisen alueella ajavan ja liikkuvan liikennekäyttäytyminen ratkaisevassa roolissa. Raadissa huolta herättivät erityisesti autoilijat, jotka eivät aina pysähdy suojatien eteen. Katualueelle on asennettu nopeusnäyttöjen lisäksi myös tärinäraitoja herättämässä huomioita ennen suojateitä.

Keskustelua liikennejärjestelyistä ja liikennemääristä

Liikennemäärät Mannerheimintien sivukaduilla puhuttivat edellisessä tapaamisessa. Kaupungin edustajat kertoivat, että määrät olivat liikennelaskennan mukaan pysyneet suurin piirtein samoina, kuin ennen remonttia. Runeberginkadulla liikennemäärät ovat hieman kasvaneet, todennäköisesti Kasin katutöiden valmistumisen myötä. Muilla sivukaduilla liikennemäärä on kasvanut vain hieman. Raadissa kuultiin myös taksinkuljettajien terveisiä, joiden mukaan parhaiten vetää tällä hetkellä Mechelininkatu. Raatilaiset kertoivat, että Mannerheimintien liikenne sujuu paremmin etelästä pohjoisen suuntaan, kuin toisin päin.

Raati keskuteli myös ensimmäisessä tapaamisessa puhuttaneista ajoneuvojen kääntymisrajoituksista. Raati sai kuulla, että vasemmalle kääntymistä Mannerheimintieltä ja Mannerheimintielle on selvitetty, mutta ruuhkautumisriskin takia sitä ei nähty järkeväksi. Jos kääntyminen sallittaisiin, Mannerheimintielle kertyisi jonoa. Mikäli liikennemäärät olisivat pienemmät, voisi kääntymisen sallia esimerkiksi yhdestä kohtaa. Keskusteltiin myös kääntymisen mahdollistamisesta yöaikaan, mutta ajoittaisen sallimisen uskotaan heikentävän kääntymiskiellon tehoa.

Raadista toivottiin myös, että Helsinginkadulta Mannerheimintielle vasemmalle kääntyvät voitaisiin ohjata kääntymään tiukemmin, ettei turhan leveä kaista ohjaisi kääntyviä liian kauas.

Myös kadunvarren lastauspaikoista ja muista väliaikaisen pysäyttämisen kohdista keskusteltiin. Työmaan ja kaupungin tavoitteena on, että lastaaminen olisi mahdollisimman helppoa koko remontin ajan. Koska etukäteen on vaikea arvioida tarkasti, milloin työt ovat minkäkin rakennuksen tai rapun edessä, työt järjestetään mieluummin niin, että kaikkiin kiinteistöihin pääsee aina kulkemaan.

Jos kadulle tarvitaan tilaa esimerkiksi muuttoautolle, asukkaita kehotetaan ottamaan yhteyttä työmaahan hyvissä ajoin ennakkoon, niin sujuva muutto voidaan järjestää. Työmaahan saa yhteyden esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse 044 744 8165.

Työmaan vaikutuksesta alueen yrittäjiin ja sidosryhmiin keskusteltiin

Kaupungin edustajat tekivät viime vuoden marraskuussa kierroksen katutyöalueen kivijalkayrityksissä ja kertoivat tulevasta hankkeesta. Yrityksiin ollaan yhteydessä myös urakan aikana. Vastaavanlainen kierros tehdään myöhemmin urakan toisessa vaiheessa Mannerheimintien pohjoisemmalla osalla.

Tiivistä yhteistyötä tehdään myös alueen suuria yleisömääriä palvelevien toimijoiden, kuten Kansallisoopperan, Kiasman ja Kansallismuseon kanssa, ja heille kerrotaan ennakkoon esimerkiksi jalankulkijoiden kulkureitteihin vaikuttavista työvaiheista.

Remontin aikatauluista ja työmaasta keskusteltiin

Tapaamisessa nousi esiin kysymyksiä työmaan aikatauluista. Työmaan kerrottiin olevan aikataulussa huolimatta Baanan siltaan liittyvästä keskeytyksestä ja Hesperian puiston toimenpidekieltoon asetetuista puista huolimatta. Toimeenpanokiellon takia puistoon pääsemiseksi tehdään väliaikainen ratkaisu, mutta tukimuuri puiston reunaan pystytään rakentamaan suunnitelmien mukaisesti. Vesihuoltoon jouduttiin tekemään jotain muutoksia, kun työskentely puiston puolella ei ollut mahdollista toimeenpanokiellon takia. Raadista nousi esiin myös huoli mahdollisista tulevista valituksista, jotka voisivat hidastaa urakkaa.

Hesperian puiston kunnostuksen aikataulu kiinnosti raatia. Puiston kunnostaminen on kuitenkin oma projektinsa, ja puistosuunnitelma on vasta alkuvaiheessa, eli puiston kunnostus tapahtuu myöhemmin omana urakkanaan.

Suurilta yllätyksiltä on työmaalla toistaiseksi vältytty, vaikka tekniikka kadun alla on vanhaa. Urakan aikatauluissa on myös riskivarausta, jossa muuttuvia tilanteita on huomioitu. Myös työmaan työajat kiinnostivat, ja raatilaisille kerrottiin, että töitä tehdään työmaalla pääosin arkisin, mutta satunnaisesti myös lauantaisin.

Aikataulujen lisäksi kiinnosti työmaan tekniikka. Työmaalta kysyttiin, miksi tekniikkaa ei laiteta muoviputkien sijaan umpikanaaleihin. Nykyinen tapa mahdollistaa kuitenkin helpommin mahdolliset myöhemmin tehtävät uudet liitokset, kun kadun alla ei ole betonirakenteita.

Raatilaiset näkivät työmaan sujuvan hyvin, ja myös tiedotus on ollut hyvää ja riittävää. Melukin kuuluu raatilaisten mielestä remonttiin: parempi, että tulee melua ja työt etenevät, kuin että työmaa seisoisi. Työmaalla saattaakin välillä näyttää siltä, ettei mitään tapahdu, vaikka töitä tehdään jossain päin aluetta.

Työmaaraati esitti kysymyksiä remontin seuraavasta vaiheesta

Työt etenevät hyvää tahtia, ja työmaaraatilaisten ajatuksetkin olivat osin jo remontin toisessa vaiheessa.

Mannerheimintien peruskorjaus tehdään kahdessa vaiheessa. Nyt käynnissä on ensimmäinen vaihe, eli Postikadun ja Runeberginkadun välinen osuus. Kun tämä on valmis, työmaa siirtyy toiseen vaiheeseen Runeberginkadun ja Reijolankadun väliselle osuudelle. Pohdinnassa on myös, voiko töitä toisen vaiheen alueella aloittaa jo ennen kuin eteläosa on täysin valmis.

Toisen vaiheen raitiovaunureitteihin ei raadille osattu vielä vastata, sillä HSL suunnittelee parhaillaan poikkeusreittejä, joihin vaikuttavat myös kaupungin muut hankkeet ja työmaat.

Myös katutöiden tuloksena muuttuvista pyörä- ja jalankulkureiteistä sekä joukkoliikenteen pysäkeistä toivottiin lisää tietoa alueen asukkaille. Sovittiin, että katutöiden lopputulosta käydään tarkemmin läpi seuraavassa raadin tapaamisessa.