Liikennejärjestelyt muuttuvat Mannerheimintien sillan päällä torstaina 8.2.

Liikennejärjestelyt muuttuvat Mannerheimintiellä Arkadiankadun ja Pohjoisen Rautatiekadun välillä, kun Baanan sillan työalue siirtyy kadun länsipuolelle.

Muutokset tehdään torstain 8.2 aikana.

Muutokset autoille

Ajokaistat siirtyvät Kiasman ja Eduskuntatalon välillä kadun itäpuolelle ja työalue kadun länsipuolelle.

Muutokset jalankululle ja pyöräliikenteelle

Jalankulun ja pyöräilyn reitti pysyy pääosin samana, mutta Pohjoisen Rautatiekadun ylittävä suojatie siirtyy noin 50 metriä länteen.

Baanan Mannerheimintien alikulku pysyy edelleen suljettuna, ja pyörät sekä jalankulku säilyvät aiemmalla kiertoreitillä Kiasman ja Arkadiankadun sekä Musiikkitalon ja Edustkuntatalon kautta.

Baanan sillan uusiminen etenee

Muutokset johtuvat Mannerheimintien Baanan ylittävän sillan korjaustöiden etenemisestä. Sillan läntisen eli Pikku-Parlamentin puoliskon uusiminen alkaa, ja autoliikenne siirretään sillan itäiselle eli Kiasman puoliskolle.