Loputkin työalueesta kadun länsilaidalle ja sivukaduille syksyn ja talven aikana

Mannerheimintien peruskorjauksen katutyöt jatkuvat myös syksyllä ja talvella ja aiheuttavat ajoittain melua, pölyä, tärinää, ruuhkia sekä häiriötä liikkumiseen.

Postikadun ja Runeberginkadun välisellä alueella työalueemme sijaitsee Mannerheimintien länsilaidalla Pohjoisen Rautatiekadun ja Cygnaeuksenkadun välillä ja itälaidalla Cygnaeuksenkadun sekä Kivelänkadun välillä. Työt ovat käynnissä myös Runeberginkadun risteyksen eteläpuolella, Cygnaeuksenkadulla sekä Eduskuntapuiston ja Hesperianpuiston reuna-alueilla. Eduskuntatalon ja Kansallismuseon välillä jalankulku- ja pyöräliikenne kulkevat kadun keskiosassa kaapelitöiden takia.

Työmaa kadun länsilaidalle ja sivukaduille

Loputkin työt siirtyvät Mannerheimintien länsilaidalle sekä sivukaduille loppusyksyn aikana. Uusia työalueita avataan talven aikana Eteläiselle ja Pohjoiselle Hesperiankaduille sekä Kivelänkadulle. Kiinteistöjen edustalla työtä tehdään vaiheittain niin, että kulku kiinteistöjen sisäänkäynteihin säilyy koko ajan.

Asfaltin purku ja kallion louhinta sekä poraaminen aiheuttavat ajoittain kovaa ääntä. Baanan ylittävän sillan uusiminen jatkuu ja myös sen purkutöistä aiheutuu kovaa ääntä.

Raitiovaunukiskojen asennustöitä sekä kiveyksiä ja pintarakenteita tehdään talven tuloon asti ja jatketaan keväällä. Vesihuoltoa ja muuta kunnallistekniikkaa rakennetaan myös talvella.

Työmaalla tehdään ajoittain myös erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä, kuten louhintaa, paalutusta, piikkausta ja pontitusta. Pahoittelemme työmaan aiheuttamaa häiriötä ja pyrimme pitämään haitat lähiympäristölle mahdollisimman pienenä.

Työmaan työajat

Työmaalla voidaan työskennellä arkisin sekä lauantaisin klo 7–22 välillä. Töitä joudutaan toisinaan tekemään myös yöaikaan. Yöaikaisesta meluavasta työstä tiedotamme erikseen. Muita kuin erityisen häiritseviä töitä voidaan tehdä myös yöaikaan ilman erillistä ilmoitusta.

Lue lisää hankkeesta ja työajoista »