Katuremontissa louhitaan kalliota – mitä se tarkoittaa?

Manskun katutöissä rakennetaan uutta vesihuoltoa ja muuta kunnallistekniikkaa paikoitellen myös kallioiseen maaperään ja työmaallamme tehdään toisinaan myös louhintatyötä.

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia yleisimpiin louhintaan liittyviin kysymyksiin.

Mitä louhintatyö tarkoittaa?

Louhintaan sisältyy monta vaihetta. Työ alkaa reikien poraamisella kallioon ja päättyy rikotun louheen pois kuljettamiseen.

Kalliota louhitaan kaupunkialueelle sopivalla menetelmällä ja tekniikalla. Teemme louhintaa tilanteen ja paikan mukaan joko räjäyttämällä tai kiilaamalla » (siirry kohtaan). 

Kummassakin menetelmässä kallioon porataan reikiä, mutta kiilatessa ei kuulu räjähdystä tai siihen liittyvää äänimerkkiä. Räjäyttämällä louhittaessa poratut reiät panostetaan ja suojataan painavilla kumimatoilla, joiden alla louhittava osa kalliosta irtoaa.

Louhintoja seurataan tärinämittareilla, joita on sijoitettu lähistön rakennuksiin. Lähikiinteistöissä on myös tehty kartoitukset ennen louhintatyön alkamista.

Räjäyttämällä tehtävän louhinnan vaiheet 

  • Poraus: pitkäkestoinen ja äänekkäin työvaihe
  • Panostus: hiljainen ja näkymätön työvaihe
  • Panostetun alueen peittäminen: painavat matot nostetaan panostetun alueen päälle, hiljainen työvaihe
  • Varoitusääni: äänekäs, mutta lyhyt vaihe. Jos ikkunasi ovat auki tai oleilet ulkona ja olet riittävän lähellä, kuulet tämän varmasti.
  • Liikenteen pysäytys: kaikki louhittavan kohdan ohikulkeva liikenne pysäytetään hetkeksi
  • Räjäytys: äänekäs, mutta lyhytkestoinen, voi tuntua sisällä asti
  • Louheen lastaus pois kuljetettavaksi: äänekäs, koliseva ja rämisevä työvaihe, tehdään tarpeen mukaan

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin louhinnan työvaiheista.

Merkkiääni kertoo räjäytyksestä

Räjäytyksestä ilmoitetaan aina kuuluvalla merkkiäänellä. Ennen räjäytystä ilmoitetaan jaksottaisella varoitusmerkkiäänellä. Kun räjähdys on ohi, soitetaan yhtäjaksoinen vaara ohi -merkkiääni. Varoitusmerkkiääniä soitetaan noin 20–30 sekuntia ennen räjäytystä sekä noin viisi sekuntia sen jälkeen.

Louhinnan vaikutukset ja äänet ympäristössä

Louhinnasta aiheutuu sekä ääntä ja ilmanpaineilmiöitä että rakennusten kautta välittyvää tärinää. Pitkäkestoisinta kovaa ääntä kuuluu reikien poraamisesta ja räjäytyksen varoitusäänistä. Räjäytyksestä kuuluu lyhyt jyrähdys, ja sen jälkeen kovaa ääntä aiheutuu louheen lastaamisesta kuorma-auton lavalle.

Milloin räjäytyksiä tehdään

Louhintaan liittyviä porauksia ja räjäytyksiä tehdään pääsääntöisesti päivisin klo 7–19 välisenä aikana. Louhintaan ja katutöihin liittyviä ääniä voi kuitenkin kuulua työmaalta meluluvan puitteissa klo 7–22 välisenä aikana.

Jokainen räjäytys valmistellaan huolella. Yhden päivän aikana voidaan tehdä useampia räjäytyksiä, joiden lukumäärä vaihtelee muutamasta, yleensä enimmillään noin 10 räjäytykseen asti.

Liikenne pysäytetään räjäytyksen ajaksi

Louhinta aiheuttaa lyhyitä häiriöitä liikkumiseen kadulla. Kaikki liikenne ja kulkeminen louhittavan alueen läheisyydessä pysäytetään räjäytyksen ajaksi, myös jalankulku.

Pysäytys on kerrallaan lyhyt, tyypillisesti muutaman minuutin. Ennen räjäytystä varmistajat pysäyttävät liikenteen, estävät kulkemisen ja varmistavat, ettei alueella ole ihmisiä. Lyhimmillään koko pysäytys on ohi noin kahdessa minuutissa.

Louhintaa kiilaamalla

Louhintaa voidaan tehdä räjäyttämisen lisäksi myös ilman räjähdysainetta kiilaamalla. Kiilaaminen on mekaanista louhintaa ja se eroaa räjäytyksestä niin, että kallio halkaistaan hydraulisesti eikä työstä kuulu räjähdystä, tärähdystä ei tunnu eikä varoitusmerkkiääntä soiteta.

Kummastakin menetelmästä kuuluu kuitenkin ääntä. Kiilaamalla kallion poraaminen kestää tyypillisesti pidempään, kun taas räjäytyksen ääni lyhytkestoinen. Kiilaaminen on räjäytystä hitaampi tapa poistaa kalliota.