Louhintatyöt käynnistyvät Ruusankadulla maanantaina 29.4.

Valmistelevat työt Ruusankadulla käynnistyivät alkuviikosta. Ruusankatu on suljettu läpiajolta, ensimmäiset asfalttipinnat purettu ja kallion pintaa kaivettu esiin. Seuraavaksi aloitamme kallion poistamisen putkilinjojen tieltä.

Aloitamme kallion louhinnan maanantaina 29.4. Louhittavaa kalliota on Ruusankadulla ennakkokartoitusten perusteella lähes koko kadun pituudelta. Työt alkavat Mannerheimintien päästä. Koko poistettavan osuuden louhintatyön arvioidaan olevan valmis kevään ja alkukesän aikana.

Porauksia tai räjäytyksiä ei välttämättä kuulu kadulla yhtäjaksoisesti vaan välissä on taukoja, kun tekniikkaa asennetaan. Keston arvioimista ennakkoon hankaloittavat maan alla vastaan tulevat vanhat vesiputket ja kaapelit sekä kallion todellinen muoto maakerrosten alla.

Kallio sijaitsee lähellä pintaa noin 1,5–2 metrin syvyydessä ja siihen louhitaan kanaali kunnallistekniikkaa eli vesihuollon, kaasun ja kaukolämmön putkia sekä erilaisia kaapeleita varten.

Kuvassa kaavitaan maa-ainesta kallion päältä. Tällä alueella maalajit ovat hiekkaa, sitä hiukan isompirakeista soraa, silttiä, joka on hiekkaa hienorakeisempi mutta savea karkeampi sedimentti sekä maamme yleisintä maalajia moreenia eli sekalajista kivimurskaa.

Kaivaminen on tarkkaa työtä, vain poistettava aines putsataan, muu jätetään paikoilleen. Etualalla näkyvät kaapelit ja keltaiset putket ovat nykyisiä käytössä olevia kaapeleita, johtoja sekä niiden suojaputkia.

Louhintaan liittyy monta työvaihetta

Kallion poistaminen räjäyttämällä on yleistä kaupunkialueella tehtävässä maarakentamisessa. Ääniin ja lieviin tärinöihin voi valmistautua etukäteen esimerkiksi lukemalla louhintaan liittyvistä työvaiheista.

  • Louhintaan sisältyy monta vaihetta: alkaen reikien poraamisesta kallioon ja päättyen rikotun louheen pois kuljettamiseen.
  • Kaikista työvaiheista kuuluu ääntä.
  • Kalliota louhitaan kaupunkialueelle sopivalla menetelmällä ja tekniikalla – tilanteen ja paikan mukaan joko räjäyttämällä tai kiilaamalla.
  • Kummassakin menetelmässä porataan kalliota, mutta kiilatessa ei kuulu räjähdystä eikä äänimerkkiä.

Räjäytyksestä ilmoitetaan merkkiäänellä. Räjäytyksen ajaksi myös louhintakohdan läheisyydessä kulkeva liikenne pysäytetään. Pysäytys koskee tarvittaessa myös jalankulkua. Pysäytyksen kesto on lyhimmillään muutaman minuutin.

Louhintoja seurataan tärinämittareilla, joita on sijoitettu lähistön rakennuksiin. Lähikiinteistöissä on myös tehty kartoitukset ennen työn alkamista.

Lisää tietoa louhinnoista Manskun katutöiden yhteydessä löydät kootusti tältä verkkosivulta » https://manskunkatutyot.fi/louhinnat/