Mannerheimintie kapenee kaksikaistaiseksi tiistaista 21.3. alkaen

Työmaa kasvaa täyteen laajuuteensa, mikä tuo muutoksia ajokaistoihin. Mannerheimintie kapenee kaksikaistaiseksi Postikadun ja Runeberginkadun välisellä osuudella. Muutoksen jälkeen Mannerheimintiellä on käytössä vain yksi ajokaista suuntaansa.

Liikennejärjestelyjen muutos alkaa iltapäivän ja illan aikana tiistaina 21. maaliskuuta. Kaistamuutosten tekeminen alkaa Postitalon suunnasta ja niitä tehdään läpi yön. Liikennejärjestelyiden muutosten arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan keskiviikon aikana. 

Muutostöiden aikana liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä ja autot siirretään työmaanaikaisille ajokaistoille vaiheittain etelästä alkaen.

Liikennejärjestelyjen muutokset koko 1,3 kilometrin matkalla vilkkaasti liikennöityä pääkatua ovat laaja operaatio, joka aiheuttaa todennäköisesti ruuhkia. 

Kun liikenne on siirretty työnaikaisille ajokaistoille ja Mannerheimintien itäpuoli on aidattu työmaa-alueeksi, työmaalla alkavat seuraavaksi vanhan asfaltin ja kiskojen purkutyöt. 

Liikennejärjestelyjen muutokset ja kulkureitit Mannerheimintiellä ja sivukaduilla jalankululle, pyöräliikenteelle ja autoille.

Liikennejärjestelyiden muutokset

Moottoriajoneuvoliikenne 

  • Mannerheimintielta poistuu ajokaistoja Postikadun ja Runeberginkadun välillä. Muutoksen jälkeen Mannerheimintiellä on käytössä yksi ajokaista kumpaankin suuntaan. 
  • Autolla ajo Aurorankadulta Mannerheimintielle suljetaan. 
  • Autolla ajo Eteläiseltä Hesperiankadulta Mannerheimintielle suljetaan.  

Pyöräily ja jalankulku 

  • Pyöräliikenne sekä jalankulku siirtyvät Mannerheimintien länsilaidalle sekä kiertoreiteille Hesperianpuiston, Hakasalmenpuiston ja Töölönlahden kautta. 
  • Kadun varren kiinteistöihin säilyy pääsy koko remontin ajan. 
  • Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on kuusi ylityskohtaa työmaa-alueen yli Mannerheimintiellä Postikadun ja Runeberginkadun välisellä osuudella. 
  • Baanaan tulee sillan kohdalla tilapäisiä katkoja Mannerheimintien sillan purkutöiden yhteydessä, mutta muuten Baana pysyy auki. Katkojen ajankohdista, kestosta ja kiertoreiteistä kerrotaan etukäteen. 

Joukkoliikenne 

  • Kiasman tilauspysäkki säilyy käytössä ja linja-autoille jätetään levennys.  
  • Muut pysäkit: Mannerheimintien väliaikainen bussipysäkki keskustan suuntaan säilyy nykyisellä paikallaan Mannerheimintie 40 kohdalla. Keskustasta poispäin menevien bussien pysähtymiskohta siirtyy hiukan kohti pohjoista. Kansallismuseon bussipysäkki Eduskuntapuistossa pysyy ennallaan.

Vaihtoehtoisia reittejä työmaan ohi 

Vaikka työmaan läpi voi ajaa moottoriajoneuvolla koko remontin ajan, on suositeltavaa käyttää vaihtoehtoisia reittejä, jos se vain suinkin on mahdollista. Vaihtoehtoisia reittejä työmaan ohittamiseksi on kuvattu alla olevassa kartassa.

Ehdotuksia moottoriajoneuvojen vaihtoehtoisiksi reiteiksi työmaan ohitse.

Mannerheimintien peruskorjauksessa kaadetaan puita  

Mannerheimintien peruskorjauksessa uusitaan kadun puurivejä. Puunkaadot tehdään maaliskuussa ennen lintujen pesintäkautta. Postikadun ja Runeberginkadun välisellä osuudella kaadetaan noin 90 puuta. Puun kaadot alkavat länsipuolen katupuista. 

Puiden kaadoista on päätetty Mannerheimintien eteläosan katusuunnitelmassa. Pääosa kaadettavista puista on katupuita, mutta katusuunnitelman mukaisesti puita tullaan töiden edetessä kaatamaan myös Hesperian puiston reunasta. 

Uudet katupuurivit istutetaan hieman eri kohtaan kuin nykyiset. Samalla puut saavat paremmat kasvualustat, jolloin niillä on nykyistä paremmat edellytykset kasvaa. Nykyiset katupuut eivät todennäköisesti selviäisi elinvoimaisina, kun syviä kaivantoja tehdään aivan puiden juuristojen vieressä.