Mannerheimintien remontti nytkähtää eteenpäin Hesperianpuiston kohdalla – puiston reunan kiistellyt puut saa kaataa

14 puun kaatamisen estänyt toimeenpanokielto raukesi heinäkuussa, joten työt Hesperianpuiston reunassa pääsevät jatkumaan suunnitellusti. Hallinto-oikeus hylkäsi luontojärjestön tekemän valituksen ELY –keskuksen päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen, sillä päätökseen ei haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Puut kaadettiin 21. elokuuta. Mannerheimintien reunaan voidaan nyt rakentaa uusi jalankulkijoiden esteetön kulkuramppi sekä uudet portaat puiston ja kadun välille.

Toimenpiteistä on päätetty katusuunnitelmassa

Mannerheimintien peruskorjauksen puunkaadot perustuvat alueen lainvoimaiseen, vuonna 2015 hyväksyttyyn katusuunnitelmaan, joka on laadittu alueella voimassa olevaa asemakaava noudattaen. 

Yksi puu kaatui itsestään elokuun alussa

Elokuun alussa yksi Hesperianpuiston laidan puu kaatui työmaalla. Kyseinen puu oli huonokuntoinen saarnivaahtera, jossa oli lahoa. Puu kaatui itsestään.  

Puun kaatuminen ei aiheuttanut vahinkoja työmaalla.