Mannerheimintien sillan holvi sai vesieristeet – toisen puolen purkaminen alkaa

Helsingin toiseksi vanhimman sillan, Mannerheimintien Baanan ylittävän sillan uusimistyöt ovat edenneet talven aikana ja muutos näkyy jo katukuvassa.

Sillan holvin päätyjä täytettiin Mannerheimintiellä tammikuun lopulla.

Sillan näkyvistä peittänyt huppu on poissa ja sillan uuden holvin toinen puoli jo näkyvissä. 

Helmikuun alussa sillan ensimmäinen puolisko on siinä vaiheessa, että holvin reuna-alueita täytetään ja valmistaudumme asfaltoimaan pinnan sekä siirtämään liikenteen sillan uuden osan päälle. Lue lisää 8.2. muuttuvista liikennejärjestelyistä »

Heti sen jälkeen jatkuu sillan toisen puoliskon työaikaisten luiskien tukeminen, kannen esiinkaivuu sekä vanhan betoniholvin purku.

Purkamisesta kuuluu jälleen kovaa melua, joka alkaa helmikuussa ja kestää arviolta kuukauden. Tällä kertaa melun lähde sijaitsee Pikku-Parlamentin puolella. Lue lisää meluavasta työstä helmikuussa »

Sillan länsipuolen uuden holvin muottien rakentamiseen ja raudoitukseen sekä betonin valamiseen päästään arviolta maalis-huhtikuussa.

Alkuperäinen aikataulu viivästyi suojeluesityksen takia

Sillan korjaustöiden piti alkaa toukokuussa, mutta työt keskeytettiin, kun luontojärjestö esitti sillan suojelua rakennusperintölailla.

Huonokuntoisen sillan purkutyöt päästiin lopulta aloittamaan Kansalaistorin puolelta heinäkuussa, kaksi kuukautta suunniteltua myöhemmin.

Töiden ajan sillan alikulku on ollut suljettuna, ja pyörät sekä jalankulkijat kiertoreitillä, mutta liikenne sillan päällä Mannerheimintiellä on kulkenut koko remontin ajan.

Uusi betoniholvi on saanut pakkasessa huurrepinnan.

Sillan itäpuolen holvia viimeistelty syksyn ja talven aikana

Syksyn ja talven aikana sillan itäpuolella on viimeistelty sen kantavaa osaa eli tässä tapauksessa holvia.

Sillan toinen puoli oli paketissa marraskuusta alkaen, jolloin holvin ensimmäinen puolisko oli valettu. Sääsuojan alla betoni kuivui noin neljä viikkoa ja saavutti halutun lujuuden.

Kun muotit oli purettu, betoni jatkoi lujittumistaan. Koska työtä tehtiin keskellä talvea, lämpötila teltan sisällä pidettiin betonin kuivumisen ja lujuuden kehittymisen kannalta sopivassa +25 °C asteessa lämmittimien avulla.

Sääsuojan alla tehtiin myös betonirakenteen hiekkapuhallukset sekä sillan holvin vesieristykset.

Tammikuun alussa sääsuoja purettiin pois ja aloitettiin salaojien rakentaminen sillan päihin.

Vesieristäminen on tärkeä osa sillan rakentamista

Uuden betoniholvin vesieristys on tehty tiivistysepoksista, bitumikermistä ja bentoniittimatosta.

Kun sillan päällys- ja alusrakenteet olivat pystyssä, siirryttiin pintarakenteiden pariin.

Vaikka Mannerheimintien silta ei ylitä vesistöjä, on vesi olennainen elementti, joka pitää huomioida rakentamisessa. Sekä taivaalta valuva sadevesi että kadulta tulevat lumien sulamisvedet, pitää ohjata hallitusti pois sillan rakenteista.

Betonille tehtävä vesieristys taas on tärkeä osa sillan rakentamista, sillä se suojaa rakenteita ja pidentää käyttöikää.

Kun betoni oli kuivunut ja hiekkapuhallettu, siihen tehtiin vesieristys tiivistysepoksista, bitumikermistä ja bentoniittimatosta. Vaakapinnoilla epoksi vahvistaa pintaa ja on itsessään jo vesitiivis. Bitumikermi taas ajaa samaa asiaa ja on vähän kuin kattohuopa talon katolla.

Bentoniittimatto puolestaan muodostuu geotekstiileistä ja bentoniittisavesta.

Yhdessä bentoniittimatto ja vesieriste tekevät sillasta tiiviin.

Silta pitää vesieristää, jotta se kestää aikaa. Kaikella pinnoittamisella ja vesieristämisellä on tavoitteena vedenpitävyys ja siten pitkän käyttöiän saavuttaminen. Sillalle on suunniteltu 100 vuoden elinkaari.

Betoni itsessään on huokoinen materiaali ja ilman vesieristystä mm. suolainen vesi imeytyy betoniin sillan kannelta ja kapillaari-ilmiön avulla alapuolelta. Kun vesi ei pääse sisään, betonin pakkasrapautuminen pysyy hallinnassa eivätkä betonia tukevat harjateräkset ruostu.

Vesieristekerrosten välissä mitataan tiiveyksiä ja varmistetaan vetokokeilla, että eriste on tarttunut alustaansa tai että betonointi on onnistunut.

Baanan silta sai hyvät tulokset kaikista kokeista.

Salaojat auttavat vesien hallinnassa

Sillan ympäriltä tulevan veden hallintaan tarvitaan myös salaojia, ja tätä vaihetta kutsutaan sillan kuivatuksen rakentamiseksi. 

Baanan sillan itäpuolella salaojat tehtiin poraamalla ja putkittamalla.

Salaojien lisäksi sillan ympärille tehtiin tasausvaluja sekä juuripalkki varmistamaan kuivatuksen toimivuus.

Sillan länsipuolisko uusitaan kevään aikana

Vasemmalla uutta betoniholvia, oikealla vanhaa.

Kevään aikana sillalla rakennetaan sekä Pikku-Parlamentin puolen uutta holvia, että Oodin ja Kiasman puolen alapintoja ja ympäristöä.

Edessä ovat vielä sillan alapuolisen betonirakenteet, alikulun katon rappaukset, tarvittavat kivityöt, reuna-alueiden tukeminen tarvittaessa, Baanan raitin korjaukset sekä varusteet kuten valaistus.

Rappaustöihin päästään vasta myöhemmin keväällä tai kesällä, kun lämpötila on pysyvästi yli kymmenen astetta.

Ja sitten vielä se useimmin kysytty kysymys: Milloin Baanan alikulku avataan taas pyörille ja kävelijöille?

Baana avataan yleisölle sillan kohdalta viimeistään silloin kun kaikki sillan alapuoliset työt on tehty ja sillan alta kulkeva raitti kunnostettu.

Alikulku saattaa olla käytössä joidenkin urheilutapahtumien ajan. Vapaasti kaupunkilaisten käyttöön se avataan vasta sitten, kun tunneli on täysin valmis eikä sitä jouduta enää sulkemaan. Näin opasteet ja korvaavat liikennejärjestelyt pysyvät selkeinä.

Silta valmistuu ja alikulku avataan tällä tietoa kevään aikana tai viimeistään kesällä. Tarkennamme aikataulua kevään edetessä.

Uusi holvi on valettu sillan itäiselle puoliskolle. Kivijulkisivu ja -perustukset ovat alkuperäiset.

Baanan sillan uusiminen on osa Mannerheimintien peruskorjausta

Mannerheimintien Baanan ylittävä silta uusitaan Manskun katutöissä. Vuodelta 1894 olevan sillan tilalle rakennetaan ulkoisesti samankaltainen, mutta nykyisen sekä tulevan ajoneuvo- ja raitiotieliikenteen aiheuttamat kuormitukset paremmin kestävä silta.

Vanhan sillan huonokuntoinen betoniholvirakenne, jonka kantavuus ei vastaa nykyvaatimuksia, puretaan ja uusi betoniholvi tehdään raudoitettuna.

Sillan historiallisuus on otettu huomioon suunnittelussa. Vanhat, hyväkuntoiset kiviperustukset sekä holvin alkuperäinen kivijulkisivu säilyvät ja ne ennallistetaan.