Oopperan risteyksen liikennejärjestelyt muuttuvat torstaina 11.7.

Muutamme väliaikaisia liikennejärjestelyjä Mannerheimintien, Runeberginkadun ja Helsinginkadun risteyksessä työmaan edetessä.

Aloitamme liikennejärjestelyjen rakentamisen torstaina 11.7. aamulla ja muutoksia tehdään risteyksessä koko päivän ajan. Työ saattaa aiheuttaa häiriötä risteyksessä, joten liikenteen ruuhkautumiseen on hyvä varautua.

Ajokaistat koukkaavat kadun etelälaidalta

Muutoksessa ajokaistat vaihtavat paikkaa ja siirtyvät Runeberginkadun puolella kadun etelälaidalle. Samalla kiskotyömaa siirtyy risteyksen länsi- ja pohjoislaidalle. Kaistat ohjatuvat omille puolilleen ennen Ruusulankadun risteystä.

Risteyksen ajosuunnat säilyvät ennallaan:

  • Lännestä Töölöstä ajettaessa saa kääntyä oikealle ja ajaa suoraan.
  • Idästä ajettaessa saa kääntyä vasemmalle, oikealle ja ajaa suoraan.
  • Pohjoisesta ajettaessa saa kääntyä oikealle ja ajaa suoraan.
  • Etelästä ajettaessa saa kääntyä oikealle ja ajaa suoraan.

Ajoväylät myös kiinteistöjen sisäpihoille säilyvät muutosten jälkeen.

Oopperan pysäkeissä muutoksia

Myös Oopperan risteyksen bussipysäkkien sijainnissa tapahtuu muutoksia.

Länteen Töölön suuntaan menevien 8x- ja 70 -linja-autojen pysäkki “Ooppera H1332” poistuu, ja seuraava lähin pysäkki on Töölöntorilla.

Itään menevän bussien pysäkki “Ooppera H1349” siirtyy risteyksen itäpuolelle Oopperatalon edustalle.

Pysäkkimuutokset tehdään yöllä ja ne tulevat voimaan perjantaista 12.7. alkaen.

Pyörällä ajaminen Oopperan risteyksessä

Runeberginkadun pyöräkaista Töölön suunnasta itään ajettaessa palautuu pyöräliikenteen käyttöön, kun väliaikainen bussipysäkki poistuu.

Lännestä tullessa pyörällä voi kääntyä oikealle Mannerheimintielle ja liittyä talojen seinustalla kulkevalle yhdistetylle jalankulun ja pyöräilyn väylälle väliaikaista asfalttiluiskaa pitkin tai jatkaa suoraan risteyksen yli Helsinginkadulle ajokaistaa pitkin. Takaisin pyöräväylälle pääsee liittymään risteyksen jälkeen oopperatalon kohdalla.

Idästä Kallion suunnasta länteen ajettaessa Helsinginkadun pyöräkaista päättyy risteykseen, josta pyörällä ajaessa jatketaan ajokaistaa pitkin risteyksen yli. Runeberginkadun pyöräväylälle pääsee liittymään takaisin Ruusulankadun kohdalla.

Risteyksen etelä- ja itäpuolella kiertää yhdistetty pyörä- ja jalankulkuväylä.

Jalankulkuväylä risteyksen ympäri ennallaan

Risteyksen jalankulun ja suojateiden paikat säilyvät ennallaan.

Jalankulkuväylä risteyksen ympäri kulkee talojen seinustalla. Väylä on katutöiden aikana osittain yhdistetty pyöräliikenteen kanssa.

Kaikki neljä risteyksen suojatietä ovat poissa käytöstä, ja lähimmät korvaavat suojatiet ovat 50–100 metrin päässä. Etelän suunnassa lähimmälle eli Dunckerinkadun suojatielle on matkaa noin 350 metriä.