Paavo Nurmen tien pyöräväylällä hetkellistä häiriötä vesihuoltotöistä

Kaivamme hulevesiviemärin runkoputken sivuhaaroja Paavo Nurmen tiellä 9.10. alkavan viikon alussa. Poikittaisten sivuhaarojen kaivaminen aiheuttaa pientä ja hetkellistä häiriötä pyöräväylällä.

Kun väylällä tehdään kaivuutyötä, paikalla on liikenteenohjaaja, ja työtä tehdään aidatulla alueella.
Pyöräilijät pääsevät ohittamaan kaivuutyöt vieressä kulkevaa jalankulkuväylää pitkin.