Varautumisohje asukkaille putkirikon sattuessa

Osa Mannerheimintien alueen vesijohdoista on rakennettu lähes 150 vuotta sitten, ja vanhin tunnettu työmaa-alueen vesijohto on vuodelta 1877. Vanhat putket voivat olla hyvin hauraita ja kulkea maan alla eri kohdassa kuin kartalla.

Tällaisessa ympäristössä voi siis sattua putkirikkoja, joita ei voi edes tekniikalla, varovaisuudella tai huolellisella työllä välttää. Työmaa työskentelee suurinta varovaisuutta noudattaen, mutta vesiputkien rikkoutumisesta johtuvaa vesivahinkoa ei voida täysin sulkea pois.

Putkirikkoja on sattunut ja on todennäköistä, että niitä sattuu lisää. Onneksi useimmiten niistä selvitään vesikatkolla ja katkon jälkeen ruskealla vedellä, joka kirkastuu nopeasti kun vettä juoksuttaa. On silti mahdollista, mutta onneksi harvinaista, että putkirikosta seuraa myös vesivahinkoja kellareihin.

Putkirikkoon voi varautua

Asukkaan on hyvä tietää putkirikoista seuraavaa:

Ennen putkirikkoa

Putkirikon aikana

 • Jos huomaat tulvaa aiheuttavan putkirikon, soita 112 ja ilmoita myös oman kiinteistösi isännöitsijälle.
 • Pelastuslaitos vastaa putkirikon aiheuttamasta välittömän vaaran torjunnasta. Pelastuslaitos eristää vaara-alueen ja torjuu vuodon aiheuttamia vahinkoja sekä tiedottaa tilanteesta paikan päällä, tiedotusvälineiden välityksellä ja usein myös sosiaalisen median kautta Twitter-tilillään (twitter.com/stadinbrankkari)
 • Heti kun on olemassa tietoa putkirikon vaikutuksesta vedenjakeluun, sitä saa kuuntelemalla tiedotteen HSY:n 24h vikapäivystysnumerosta 09 1561 3000. Vähän myöhemmin sama tiedote on luettavissa HSY:n verkkosivulta osoitteesta hsy.fi/vesikatkot
 • Pelastuslaitos ja HSY ovat tiedotusvastuussa
 • Manskun katutöiden nettisivu (manskunkatutyöt.fi) tai Facebook (facebook.com/uusimannerheimintie) eivät päivystä, mutta tietoa pyritään jakamaan näissäkin kanavissa mahdollisuuksien mukaan. 

Putkirikon jälkeen

 • Kiinteistön edustaja huolehtii mahdollisesti tarvittavasta vedenpoistosta, tekee vahinkoilmoituksen kiinteistön vakuutusyhtiöön ja tilaa mahdollisten vahinkojen kartoituksen.
 • Isännöitsijä tiedottaa taloyhtiön asukkaita ja yrityksiä, että on tapahtunut putkirikko/vesivahinko.
 • Isännöitsijä ohjeistaa talon asukkaita ja yrityksiä (jos talon kellareihin on mennyt vettä), hakemaan mahdollisuuksien mukaan tavaransa kellareista.
 • Kellarin kuivatuksen jälkeen isännöitsijä tilaa vahinkokartoituksen ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.
 • Asukkaat valokuvaavat ja luetteloivat vahingoittuneen omaisuutensa. Luetteloinnin tulee sisältää yksilöidysti vahingoittuneen omaisuuden rahallinen nykyarvo (ei ostohetken arvoa). 
 • Katuremontin tekijä informoi isännöitsijöille vahingonkorvausmenettelystä eli keneltä korvausta haetaan. Isännöitsijä tiedottaa sen jälkeen asukkaille korvausmenettelystä koskien heidän omaisuuttaan.
Kuvassa on vanha käytöstä poistettu vesijohdon taloliittymän haara Helsingin Etu-Töölöstä, Caloniuksenkadulta. Vesiputkessa näkyy rautasakkaa, jota on aikojen saatossa irronnut valurautaputkista ja saostunut putken sisäpinnalle. Caloniuksenkadun runkovesijohto oli vuodelta 1926, mutta kuvan tonttijohdon ikä ei ole tiedossa.