Ruusankatu sulkeutuu läpiajolta maanantaina 22.4. – valmistelevat katutyöt etenevät  

Mannerheimintien peruskorjauksen valmistelevat työt etenevät pohjoisilla sivukaduilla ja seuraavana vuorossa on Ruusankatu. Aloitamme työt Ruusankadulla huhtikuun loppupuolella. Katu suljetaan läpiajolta maanantaina 22.4. ja kadunvarren pysäköintipaikat poistuvat käytöstä. Myös Mannerheimintie kapenee yksikaistaiseksi Ruusankadun kohdalta etelään päin ajettaessa.

Aloitamme pystyttämällä Ruusankadulle väliaikaiset liikennejärjestelyt. Sen jälkeen aloitamme varsinaiset rakennustyöt asfaltin ja pintojen purkamisella sekä vesi- ja viemärikaivojen rakentamisella Mannerheimintien päässä.

Alustavien maaperäkartoitusten perusteella Ruusankadulla joudutaan louhimaan kalliota koko kadun pituudelta uuden vesihuollon ja muun tekniikan rakentamista varten.

Louhinnat alkavat aikaisintaan muutaman viikon sisällä töiden alkamisesta ja kestävät todennäköisesti kesään. Louhintoja ei tehdä koko ajan yhtäjaksoisesti vaan räjäytysten välissä on taukoja. Näiden aikana vesihuoltoa ja tekniikkaa asennetaan.

Työt Ruusankadulla kestävät ainakin kesän ajan, kunnes syksyllä aloitamme Mannerheimintien kunnallistekniikan rakentamisen. Ruusankatu valmistuu kokonaan pintojaan myöten viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Katutyöt tuovat liikennejärjestelyjä ja melua

Liikennejärjestelyt: Ruusankadulle tulee poikkeusliikennejärjestelyjä, joista tiedotamme kanavissamme. Ruusankatu suljetaan läpiajolta ja kadunvarren pysäköintipaikat poistuvat käytöstä. Ajo kiinteistöihin tapahtuu ensin Minna Canthin kadun suunnasta. Myöhemmässä vaiheessa ajosuunta muuttuu ja ajoreitti kiinteistöihin kulkee Mannerheimintien suunnasta. Jalankulkuyhteys Ruusankadulta molempiin suuntiin säilyy ja kiinteistöihin pääsee kulkemaan.

Järjestelyt Mannerheimintiellä: Mannerheimintie kapenee yksikaistaiseksi Ruusankadun kohdalta. Etelään päin ajettaessa oikeanpuoleinen kaista poistuu käytöstä Nordenskiöldinkadun ja Ruusankadun välillä Ruusankadun risteyksen vesihuollon kaivojen rakentamisen ajaksi. Kaistan arvioidaan olevan poissa käytöstä noin kuukauden ajan töiden alkamisesta.

Kulku kiinteistöihin: Kulku kiinteistöjen porraskäytäviin ja kivijalkatiloihin sekä ajo sisäpihoille ja pysäköintihalleihin säilyy käytössä koko työn ajan. Lyhyet katkot porttikäytäviin ovat mahdollisia ja niistä kerrotaan etukäteen verkossa sekä porttikäytävässä.

Vesi- ja sähkökatkot: Suunniteltuihin sekä äkillisiin vesi- ja sähkökatkoihin on hyvä varautua. Varaa vettä omaan käyttöönne muutaman tunnin vesikatkon ajaksi ja tilaa HSY:n tekstiviestipalvelu. Lue ohjeita varautumiseen verkossa: manskunkatutyot.fi/putkirikot

Melu ja äänet: Teemme ajoittain myös erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä, kuten louhintaa, paalutusta, piikkausta ja pontitusta. Pahoittelemme häiriötä ja pyrimme pitämään haitat mahdollisimman pienenä.

Työmaan työajat: Työmaalla voidaan työskennellä arkisin sekä lauantaisin klo 7–22 välillä. Töitä joudutaan toisinaan tekemään myös yöaikaan. Yöaikaisesta meluavasta työstä tiedotamme erikseen. Muita kuin erityisen häiritseviä töitä voidaan tehdä myös yöaikaan ilman erillistä ilmoitusta.

Valmistelevat työt Mannerheimintien pohjoisilla sivukaduilla

Mannerheimintien pohjoisilla sivukaduilla on valmisteltu syksystä 2023 alkaen katuremontin toista vaihetta, joka käynnistyy Mannerheimintiellä Runeberginkadun ja Reijolankadun välillä syksyllä 2024. Sitä ennen uusimme sivukatujen vesihuollon ja muun kunnallistekniikan.

Työskentelemme itäpuolen sivukaduilla Paavo Nurmen tiellä, Toivonkadulla, Sallinkadulla sekä Savilankadulla ja seuraavaksi aloitamme työt länsipuolen Ruusankadulla. Loput länsipuolen sivukadut rakennetaan yhtä aikaa pääkadun kanssa syksystä 2024 alkaen.

Sivukatujen valmisteleva rakentaminen ei vaikuta Mannerheimintien liikenteeseen tai raitiovaunuihin. Se mahdollistaa pääkadun remontoimisen yhtäjaksoisesti syksystä 2024 alkaen. Sivukadut ja Mannerheimintie valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä.

Katutyöt Oopperan risteyksessä kesällä 2024

Kesällä 2024 Mannerheimintien työmaa laajenee Runeberginkadun ja Helsinginkadun risteykseen. Raitiovaunut siirtyvät poikkeusreiteille ja työt häiritsevät liikennettä sekä aiheuttavat melua, pölyä ja tärinää kesän ajan.

Risteyksessä työskennellään syyskuun alkuun asti, minkä jälkeen työmaa siirtyy Mannerheimintien peruskorjauksen toiseen vaiheeseen Runeberginkadun ja Reijolankadun välille. Toisen vaiheen katutyöt Mannerheimintiellä jatkuvat aina vuoden 2025 loppuun asti. Työt Mannerheimintiellä vaikuttavat aikanaan myös sivukatujen liikennejärjestelyihin.

Lue lisää kesän töistä Runeberginkadun risteyksessä »