Toivonkatu pyritään avaamaan läpiajolle helmi–maaliskuussa

Toivonkadun työt ovat noin puolessa välissä. Syviä kaivantoja edellyttävät työvaiheet Toivonkadulla on nyt tehty, mutta kaapelinsuojaputket, kantavat kasvualustat sekä pintarakenteet vielä puuttuvat. Tähän mennessä Toivonkadulla on saatu valmiiksi kaukolämpötyöt, ja kadulla on rakennettu muuta tekniikkaa, kuten kaasuputkea ja suojaputkia.

Kadulla uusitaan vielä hulevesiverkostoa, valaistuksen kaapeleita sekä kadun rakennekerroksia. Helmikuun alussa toiselle puolelle katua saatiin levitettyä alimmaiset asfalttikerrokset, ja Toivonkatu pyritään avaamaan liikenteen läpiajolle helmi-maaliskuun aikana.

Toivonkadulle asennettiin yhteensä 9 sekavesi- ja hulevesikaivoa.

Työt aloitettiin lokakuussa

Alkusyksystä töiden Toivonkadulla arvioitiin olevan ohitse vuoden loppuun mennessä, samassa tahdissa kuin viereisen Paavo Nurmen tien työt. Iso osa töistä saatiinkin tehtyä ennen talven alkamista. Toivonkatu suljettiin lokakuussa, ja kiertoreitit otettiin käyttöön. Ensimmäisenä kadulle tehtiin kaukolämmön siirto, sen jälkeen päästiin rakentamaan uutta vesihuoltoa. Työaluetta laajennettiin Urheilukadun toiselle kaistalle viemärin ohipumppauksen ja uuden kaivon rakentamisen ajaksi. Kallion louhintaa vesihuoltolinjojen tieltä tehtiin marraskuussa, ja kaivojen valutyöt saatiin päätökseen joulukuun alussa.

Aikainen talvi on hidastanut Toivonkadun töitä

Lumipeite saatiin kaupunkiin jo marraskuun lopussa, mikä tarkoitti myös lämpötilasta riippuvaisten pintatöiden siirtymistä keväälle lauhempiin keleihin. Siksi katukin päästään avaamaan liikenteelle arvioitua myöhemmin. Avaamme kadun, kun se on asfaltoitu, mutta kuitenkin ennen kuin seuraava sivukatu suljetaan. Syksyllä 2024 alkavan Mannerheimintien remontin seuraavan vaiheen työt Mannerheimintiellä vaikuttavat aikanaan myös Toivonkatuun, ja liikennejärjestelyihin tulee jälleen muutoksia.

Autolla ajettavaan kuntoon helmi–maaliskuussa

Toivonkatu pyritään saamaan autolla ajettavaan kuntoon keväällä helmi-maaliskuussa, sen jälkeen kun ajorata on päästy asfaltoimaan. Toivonkatu on tarkoitus avata väliaikaisesti ajettavaksi yksisuuntaisena Urheilukadulta Mannerheimintielle päin.
Myöhemmin keväällä asfaltoimme kadun pintakerrokset ja teemme kiveykset sekä muut pintatyöt.

Toivonkatu Tammikuun lopulla.