Toivonkatu suljetaan autoilta 11. 10. alkaen Taka-Töölössä

Mannerheimintien peruskorjauksen valmistelevat työt etenevät sivukaduilla Kisahallin ympäristössä. Työalue laajenee Toivonkadulle lokakuun toisella viikolla.

Toivonkatu suljetaan autoilta keskiviikkona 11.10. koko matkalta Mannerheimintieltä Urheilukadulle ja Mäntymäentielle. Ajo autolla estyy kokonaan työn ajaksi. Myös toinen Toivonkadun ylittävistä suojateistä suljetaan. 

Bussiliikenne poistuu Toivonkadulta tiistaina 10.10. 

Töiden arvioidaan olevan ohi Toivonkadulla vuoden loppuun mennessä. 

Pyöräily ja jalankulku säilyvät ennallaan 

Työalue sijaitsee Toivonkadulla ajoratojen kohdalla. Työ ei estä pyörä- ja jalankulkuliikennettä Toivonkadulla eikä sulje pyöräväylää. Työ ei myöskään vaikuta ajamiseen Urheilukadulla tai Mäntymäentiellä.