Katutyö vaikuttaa arkeen Mannerheimintien ympäristössä

Mannerheimintien peruskorjaus vaikuttaa arkeen ja liikkumiseen Mannerheimintiellä ja sen ympäristössä keväästä 2023 loppuvuoteen 2025. Katutyö ulottuu ydinkeskustasta Postikadulta Töölöön Runeberginkadulle ja siitä edelleen Reijolankadulle – eli tutummin Kiasmalta Oopperalle ja edelleen rokkimäkille.

Työtä tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin remontoidaan eteläisempi Postikadun ja Runeberginkadun välinen osuus. Kun eteläosa on valmis liikenteelle, työmaa siirtyy Runeberginkadun ja Reijolankadun väliselle osuudelle. Työmaa ulottuu osin myös Mannerheimintien poikkikaduille.

Peruskorjauksessa uusitaan kadun alla oleva satavuotias kunnallistekniikka, eli vesihuollon putkistot, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysputkistoja sekä sähkö- ja telekaapeleita. Kadun pintarakenteet, asfaltit, kiveykset, kaivot sekä valaistus, pylväät, liikennevalot, opasteportaalit ja liikennemerkit uusitaan. Kävely- ja pyöräteitä sekä ajoratoja uusitaan ja kadulle asennetaan uudet raitiotiekiskot sähköistyksineen. Kadun nykyiset puurivit uusitaan kantavalle kasvualustalle.

Vaihe 1: Kiasmalta Oopperalle 2023–2024

Mannerheimintien katutyöt välillä Postikatu–Runeberginkatu kestävät maaliskuusta 2023 loppuvuoteen 2024. Katujen, raitiotien ja kunnallistekniikan lisäksi tällä osuudella uusitaan myös Baanan ylittävä Mannerheimintien silta Kiasman ja Pikkuparlamentin välillä sekä rakennetaan Hesperianpuistoon ramppi ja portaat, jotka rajataan luonnonkivitukimuurilla. Mannerheimin ratsastajapatsaan kiveysalueen painumat korjataan.

Mannerheimintien lisäksi työmaa-alueeseen kuuluu osin Eteläinen ja Pohjoinen Hesperiankatu välillä Töölönkatu–Mannerheimintie sekä ”Helsingin puistikko”.

Vaihe 2: Oopperalta Reijolankadulle 2024–2025

Mannerheimintien katututyöt välillä Runeberginkatu–Reijolankatu kestävät loppuvuodesta 2024 loppuvuoteen 2025. Katujen, raitiotien ja kunnallistekniikan uusimisen lisäksi tällä osuudella Ruusankatu, Savilankatu ja Sallinkatu muutetaan yksisuuntaisiksi ja niille lisätään vinopysäköintiä.

Mannerheimintien lisäksi työmaa-alueeseen kuuluu osin Ruusankatu, Savilankatu, Sallinkatu, Eino Leinon katu välillä Ruusulankatu–Mannerheimintie, Toivonkatu ja Paavo Nurmen tie.

Sivukaduilla tehdään valmistelevia töitä syksystä 2023 alkaen. Sivukatujen vesihuolto ja muu kunnallistekniikka uusitaan ennen pääkatu Mannerheimintien korjauksen alkua. Lue lisää sivukatujen valmistelevista töistä »

Katutyön vaikutukset: melua, ruuhkia ja vaihtuvia kulkureittejä

Katutyö aiheuttaa häiriötä, kuten melua ja pölyä, ruuhkia ja vaihtuvia kulkureittejä. Muutoksia tulee sekä kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen että moottoriajoneuvojen reitteihin. Liikennejärjestelyt muuttuvat useaan kertaan, ja niistä kerrotaan tarkemmin ennakkoon töiden edetessä. Kulkureitit opastetaan maastossa mahdollisimman selkeästi.

Pyrimme torjumaan haittoja kaikilla mahdollisilla keinoilla. Mannerheimintiellä pysyy katutyön aikana käytössä yksi ajokaista kumpaankin suuntaan. Remontin jälkeen kaistojen määrä palautuu nykyiselleen. Kiinteistöihin säilyy pääsy koko remontin ajan. Tarvittaessa apuna käytetään kaivannon ylittäviä siltoja ja kiertoreittejä.

Melun määrä vaihtelee eri työvaiheissa, mutta kovaäänisimmät työt teemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-22 välisenä aikana. Töitä tehdään tarvittaessa myös lauantaisin sekä öisin. Yötöistä kerromme aina etukäteen. Pölyävissä työvaiheissa käytämme kulloinkin soveltuvia menetelmiä pölyn sitomiseen. Ennen tärinää aiheuttavia töitä, kuten mahdollista kallion louhintaa lähistön kiinteistöt kartoitetaan.

Vanhaa katua korjatessa maan alla voi tulla vastaan yllätyksiä. Siksi jokaisen talon kohdalla ei voida kertoa etukäteen tarkkaa aikataulua.

Seuraa päivittyvää tietoa katutöiden etenemisestä ja työmaan tapahtumista tällä sivulla.


Kategoria
  • Vaihe 1 (143)
  • Tiedotteet (104)
  • Uutiset (79)
  • Liikennejärjestelyt (49)
  • Vaihe 2 (25)

Ensimmäisen vaiheen katutöiden valmiusaste – vesihuolto ja kiskot pitkälti asennettu

Mannerheimintien peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen työt ovat edenneet hyvää tahtia. Töitä tehdään rivakasti ja aikataulussakin ollaan, kommentoi projektinjohtaja. Manskun katutöiden ensimmäinen vaihe ulottuu ydinkeskusta Postikadulta Oopperalle Runeberginkadun ja Helsinginkadun risteykseen. Marraskuuhun mennessä…

Uutiset Vaihe 1

Autolla ajo Sallinkatu 2, 3 ja 4 porttikäytävistä on suljettu ma 19.2. – ti 20.2.

Autolla ajo Sallinkatu 2, Sallinkatu 3 ja Sallinkatu 4 porttikäytävistä suljetaan jätevesiputken liitostöiden ajaksi. Ajoväylät ovat poissa käytöstä maanantaista 19.2. tiistaihin 20.2. Ajoväylän katko koskee porttikäytäviä Sallinkatu 2, Sallinkatu 3…

Liikennejärjestelyt Tiedotteet Vaihe 2

Työt Mannerheimintiellä Cygnaeuksenkadun ja Runeberginkadun välillä etenevät

Olemme talven aikana tehneet töitä Cygnaeuksenkadun ja Runeberginkadun välillä – sekä kiinteistöjen edustalla Manskun länsipuolella että itäpuolella Hesperian puiston reunamilla. Työt etenevät kohti Runeberginkadun risteystä. Vaikka talojen edustoja aletaan asfaltoida…

Uutiset Vaihe 1

Toivonkatu pyritään avaamaan läpiajolle helmi–maaliskuussa

Toivonkadun työt ovat noin puolessa välissä. Syviä kaivantoja edellyttävät työvaiheet Toivonkadulla on nyt tehty, mutta kaapelinsuojaputket, kantavat kasvualustat sekä pintarakenteet vielä puuttuvat. Tähän mennessä Toivonkadulla on saatu valmiiksi kaukolämpötyöt, ja…

Uutiset Vaihe 1

Mannerheimintien sillan holvi sai vesieristeet – toisen puolen purkaminen alkaa

Helsingin toiseksi vanhimman sillan, Mannerheimintien Baanan ylittävän sillan uusimistyöt ovat edenneet talven aikana ja muutos näkyy jo katukuvassa. Sillan näkyvistä peittänyt huppu on poissa ja sillan uuden holvin toinen puoli…

Uutiset Vaihe 1

Mannerheimintien ylittävän Baanan sillan korjaustyöt siirtyvät länsipuolelle – purkutyö aiheuttaa melua helmikuussa

Mannerheimintien ylittävän Baanan sillan läntisen puoliskon korjaustyöt käynnistyvät 12.2. alkavalla viikolla. Sillan uusiminen tehdään kahdessa osassa. Ensin on uusittu sillan itäinen eli Kiasman puoli ja seuraavaksi on läntisen eli Pikku-Parlamentin…

Tiedotteet Vaihe 1

Liikennejärjestelyt muuttuvat Mannerheimintien sillan päällä torstaina 8.2.

Liikennejärjestelyt muuttuvat Mannerheimintiellä Arkadiankadun ja Pohjoisen Rautatiekadun välillä, kun Baanan sillan työalue siirtyy kadun länsipuolelle. Muutokset tehdään torstain 8.2 aikana. Muutokset autoille Ajokaistat siirtyvät Kiasman ja Eduskuntatalon välillä kadun itäpuolelle…

Liikennejärjestelyt Tiedotteet Vaihe 1