Työmaan siirtymistä kadun länsilaidalle valmistellaan loppukesän aikana

Mannerheimintien peruskorjauksen katutyöt ovat käynnissä koko ensimmäisen vaiheen työalueella. Loppukesän aikana työt aiheuttavat melua, pölyä, tärinää, ruuhkia sekä häiriöitä liikkumiseen Mannerheimintiellä koko Postikadun ja Runeberginkadun välisellä alueella.

Työalue sijaitsee vielä tällä hetkellä kadun itäisellä laidalla, mutta sitä mukaa kun työvaiheet etenevät, valmistaudumme siirtämään työmaan kadun länsilaidalle eli kiinteistöjen puoleiselle laidalle, ja ajokaistat puolestaan kadun itälaidalle.

Seuraavien viikkojen aikana aidatulla työalueella valmistellaan ajokaistojen pintojen asfaltointia ja tasoitetaan pohjia asfalttia varten.

Kovaa ääntä sillan betonirakenteiden vesipiikkauksesta

Alueen eteläosassa Baanan ylittävän sillan uusiminen pääsi jatkumaan Pohjoisen Rautatiekadun kohdalla heinäkuun alussa. Baanan alikulku sulkeutui pyöriltä sekä jalankululta 4.7. alkaen. Heinäkuussa sillan betonirakenteiden vesipiikkauksesta aiheutuu kovaa ääntä.

Pohjoisempana jatkuvat työt vesihuollon uusimisen parissa. Dunckerinkadulta kohti Runeberginkadun risteystä puretaan vanhoja kiskoja sekä kadun pintarakenteita. Hesperianpuiston kohdalta pohjoiseen vesihuoltolinjojen rakentamiseen liittyy ajoittain louhintaa ja porausta. Hesperianpuiston väliaikainen bussipysäkki siirtyi töiden etenemisen vuoksi noin 100 metriä lähemmäs Runeberginkadun risteystä »

Työmaa siirtyy kadun länsilaidalle – melua asfaltin rammeroinnista

Loppukesän aikana käynnistyvät kadun länsipuolen rakennustyöt. Työmaa siirtyy kadun länsilaidalle ja ajoneuvoliikenne sekä ajokaistat kadun itälaidalle. Liikennettä siirretään vaiheittain alueen eteläpäästä lähtien töiden edetessä.

Länsilaidan asfaltin purku rammeroimalla aiheuttaa kovaa ääntä. Myös putkilinjojen tieltä louhitaan ja porataan ajoittain kalliota Töölönlahdenkadulta pohjoiseen. Koko alueella yhteiskäyttöpylväiden perustusten rakentamiseen liittyy kallion poraamista.

Työmaalla tehdään ajoittain myös erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä, kuten louhintaa, paalutusta, piikkausta ja pontitusta. Pahoittelemme työmaan aiheuttamaa häiriötä ja pyrimme pitämään haitan lähiympäristölle mahdollisimman pienenä.

Työmaan työajat

Työmaalla voidaan työskennellä arkisin sekä lauantaisin klo 7–22 välillä. Töitä joudutaan toisinaan tekemään myös yöaikaan. Yöaikaisesta meluavasta työstä tiedotamme erikseen. Muita kuin erityisen häiritseviä töitä voimme tehdä myös yöaikaan ilman erillistä ilmoitusta.