Työmaaraati keskusteli kulkureiteistä – liikenteen sujuvuus yllätti

Maaliskuussa kutsuimme vapaaehtoisia Manskun työmaaraatiin, huhtikuussa työmaaraadin jäsenet oli valittu ja oli ensimmäisen tapaamisen aika. Alueen asukkaista sekä yritysten ja muiden kadun varren toimijoiden edustajista koostuvassa raadissa paneuduttiin siihen, miten katutyömaa on lähtenyt käyntiin, mitä havaintoja raatilaisille oli syntynyt ja mitä kehityskohtia herännyt.  

Vaikka työmaa oli mullistanut monen arkiliikkumista, oltiin raadissa yllättyneitä kuinka hyvin kaikki oli mennyt. Saimme palautetta mm. opasteista ja kulkureiteistä ja lupasimme tarttua heti muutamaan kohtaan. Remontin aiheuttama melu kiinnosti, niinpä avasimme sitä, mistä melua syntyy ja missä ja miten kauan sitä tulee. Keskustelimme myös siitä, miten saisimme erilaisille kadun käyttäjille paremmin tietoa remontista ja sen vaikutuksista.

Manskun työmaaraadin ensimmäinen tapaaminen pidettiin ruotsinkielisessä työväenopistossa Arbiksessa tiistaina 4. huhtikuuta. Paikalla oli 11 raatilaista sekä edustajat kaupunkiympäristön viestinnästä sekä katutöiden työmaalta sekä liikennejärjestelyistä. Tapaamisessa kuultiin tilannekatsaus työmaan etenemisestä ja tulevista vaiheista.

Työmaaraatii keskusteli Manskun katutöiden alkuvaiheen vaikutuksista ja kokemuksista Töölön Arbiksella.

Tapaamisessa esitetyt kysymykset ja ehdotukset  

Tapaamisessa sai kertoa omista kokemuksistaan työmaan vaikutuksista sekä kysyä suoraan ammattilaisilta. Keskustelussa esille nousseet kysymykset on teemoitettu alle. Kunkin kysymyksen alta löytyy vastaus, jos asiaan pystyttiin vastaamaan heti tilaisuudessa tai tilaisuuden jälkeen.

Hiekoitus ja pölyisyys

Kysymys tai kommentti: Katujen hiekasta putsaaminen kiinnostaa, pääseekö työmaan vierestä harja-autot? 

Vastaus: Pääsee. Kadunrakentamisessa syntyy myös pölyä, mitä pyritään ehkäisemään parhaamme mukaan.

Kysymys tai kommentti: Voisiko hiekkaisuudesta kärsiviä väyliä muualla kuin työmaa-alueella (esimerkkejä) putsata tehokkaammin nyt kun niillä on lisäliikennettä?

Vastus: Asiasta laitetaan toive kunnossapitoon.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden poikkeusjärjestelyt

Kysymys tai kommentti: Arkadiankadun ja Mannerheimintien risteyksessä liikkuu jalankulkijoita vaarallisen näköisesti. Voisiko saada parannuksia, joka estäisi tämän?

Vastaus: Parannustöitä on tehty: kaiteiden sijaintia parannettu ja lisäkyltit ohjeistamaan kulkijoita.

Kysymys tai kommentti: Säilyykö kävely Eduskuntatalon puolella, vaikka autoliikenne siirtyy remontin jossain vaiheessa sille puolelle?

Vastus: Todennäköisesti säilyy, tarkemmat kiertoreitit päätetään myöhemmin.

Kysymys tai kommentti: Työmaan ympäristön kulkureittien visuaalinen sokkeloisuus huolestuttaa, kun kulkijoina on pieniä lapsia.

Kysymys tai kommentti: Hienoa, että työmaan läpi kulkee säännöllinen pyörätie ja jalankulku molempiin suuntiin. Reitin talvikunnossapito toisaalta huolestuttaa.

Kysymys tai kommentti: Kadunylityskohdat ovat harvassa, erityisesti kun Oopperalta on viety suojatie ja seuraava on Dunckerinkadulla.

Vastaus: Oopperalla on edelleen suojatie, mutta risteyksen pohjoispuolella. Tavallisesti risteyksessä on kaksi itä-länsi-suuntaista suojatietä, nyt vain yksi (pohjoisempi). Eli ei suinkaan tarvitse kiertää tuossa mainitun Dunckerinkadulta asti, vaan noin 20 metriä tien yli riittää.

Autoliikenne

Kysymys tai kommentti: Miksi Mannerheimintielle ei saa kääntyä vasemmalle? Nähtiin työläänä ajaa Tullinpuolille asti. Voisiko Kivelänkadulta kääntyä vasemmalle

Vastaus: Asia suunniteltiin näin, kun pelättiin että vasemmalle kääntyvää liikennettä olisi paljon ja tämän takia liikenne olisi seissyt koko ajan kääntyvien takia. Nyt kun on nähty liikennemäärät ja liikenne sujuu hyvin, asiaa arvioidaan uudestaan. Asiasta keskustellaan kaupungin lupapalveluiden kanssa.

Kysymys tai kommentti: Liikenne on silmämääräisesti lisääntynyt Mechelininkadulla. Lisäksi Töölönkadulla on liikenne lisääntynyt ja sinne toivottiin töyssyjä tai muita muutoksia, jotka lisäävät turvallisuutta.

Vastaus: Tieto lisääntyneestä liikenteestä ja toiveista välitetään asiantuntijoille.

Kysymys tai kommentti: Miten taksit pääsevät kiinteistöjen eteen, voisiko sivukaduille tehdä lyhyt aikaisia pysähtymispaikkoja eli lastauspisteitä, joka helpottaisi kiinteistöihin pääsyä? Näistä voisi myös viestiä takseille ja ruokaläheteille.

Vastus: Idea otettu talteen ja sen edistämistä tutkitaan. Käytännössä tämä lastauspaikkojen tekeminen vaatii siitä syntyvien kustannusten takia päätöksen ja on tällä hetkellä kaupungilla käsittelyssä.

Kysymys tai kommentti: Voisiko tehdä liikennelaskelman siitä, kuinka remontti on vaikuttanut autoliikenteeseen?

Kysymys tai kommentti: Havainto, että autoliikenne ollut väärällä reitillä ravintola Carelian edessä.

Melu ja hajut

Kysymys tai kommentti: Dunckerinkadulla olevaan yksityiseen päiväkotiin kuuluva melu välillä kovaa ja saattaa häiritä lapsia. Voisiko sopia, ettei meluisia töitä tehdä päiväuniaikaan?

Vastaus: Päiväkotiin on oltu yhteydessä. Raadin tapaamisen jälkeen on jo saatu tieto päiväuniajoista ja niiden aikana on luvattu välttää kovaäänisiä töitä päiväkodin lähellä.

Kysymys tai kommentti: Millaista on melu Oopperan lähettyvillä?

Vastaus: Suurin melu Oopperan päässä on arviolta kiskojen purkua/rammerointia, joka on Runeberginkadun risteystä edeltävässä kohdassa vielä tulossa. Kiskot on raadin tapaamisen hetkellä poistettu Kiasmalta noin Pohjoiseen Hesperiankatuun asti.

Kysymys tai kommentti: Kuinka kauan meluvaihe kestää?

Vastaus: Erilaista ääntä ja meluakin syntyy koko ajan, kun rakennetaan. Yksi meluavimmista vaiheista on kiskojen poistaminen, joka on saatu raadin tapaamisen hetkellä tehtyä Pohjoiden Hesperiankadun kohdille asti. Seuraavat työvaiheet ja niistä tuleva melu selviää, kun tiedetään mitä asfaltin alla on.

Kysymys tai kommentti: Milloin metelöivät työt tehdään? Kuinka kauan ne kestävät?

Vastaus: Kovaäänisiä töitä voidaan tehdä klo 7–22 välisenä aikana. Melua tulee koko remontin ajan vaihtelevasti. Tarkkoja ajankohtia kussakin kohdassa ei pystytä sanomaan etukäteen. Meluavaa työtä on louhinta, paalutus, piikkaus ja pontitus. Työmaalla voidaan työskennellä ja tehdä meluavia töitä arkisin ja lauantaisin klo 7–22 välillä. Töitä joudutaan mahdollisesti tekemään myös yöaikaan. Yöaikaisesta meluavasta työstä tiedotamme erikseen. Muita kuin erityisen häiritseviä, melua tai tärinää aiheuttavia töitä voidaan tehdä myös yöaikaan ilman erillistä ilmoitusta.

Kysymys tai kommentti: Saako asfalttinkonetta vähemmän haisevaksi?

Vastaus: Asfalttikoneessa on jo imurit ja keräyssyteemit, hajua tulee välttämättä. Asfaltin jyrsintä on tältä erää tehty. Seuraavat asfalttiin liittyvät työvaiheet tulevat myöhemmin.  

Puut ja vehreys

Kysymys tai kommentti: Kiinnostaa, voisiko mitenkään säästää puita, joita ei ole ihan välttämätöntä kaataa työmaan toimesta?

Vastaus: Suotta ei kaadeta puita, urakoitsijalle tulee isot rahalliset sanktiot, jos kaadetaan puita ilman lupaa.

Kysymys tai kommentti: Tuntuu järkyttävältä, että puita kaadetaan paljon ja yhdellä kertaa. Nähtiin myös, ettei niiden kohtalosta ole viestitty selkeästi.  Ei ole kyse vaan puista vaan millaisessa ympäristössä halutaan asua. Toiveena olisi, että seuraavia suunnitelmia tehdessä olisi monipuolisempia vaikuttamismahdollisuuksia. Toiveena että suunnittelu olisi Helsingissä oppiva prosessi.

Vastaus: Palaute viedään eteenpäin suunnittelijoille.

Kysymys tai kommentti: Havaintoja on myös siitä, että puut ovat olleet huonokuntoisia ja ymmärrystä sille, että puita täytyy välillä kaataa.

Vaikutukset alueen toimijoihin

Kysymys tai kommentti: Huolena on ollut, miten asiakkaat pääsevät asioimaan Oopperalla tai Kansallismuseossa, mutta toistaiseksi hyvin. Tärkeää, että kulkijoilla säilyy mielikuva, että alue on saavutettavissa.

Viestintä

Kysymys tai kommentti: Onko ruokaläheteille tai taksille viestitty englanniksi?

Vastaus: Asiaa selvitetään.

Kysymys tai kommentti: Uutiskirje ollut hyvä ja on tarjonnut säännöllistä tietoa.

Kysymys tai kommentti: Taloyhtiöille tullut vuosi sitten sähköpostia remonteista. Voisi hyvä lähettää taas niin voisi ottaa työjärjestelyissä huomioon.

Vastus: Asiaa selvitetään.

Kysymys tai kommentti: Hakaniemessä on työmaatauluja lapsille, voisiko täällä tehdä samanlaisia?

Vastaus: Hyvä idea, otetaan pohdintaan.

Muut aiheet

Kysymys tai kommentti: Positiivisena nähtiin kadun muuttuminen bulevardimaiseen ympäristöön, jossa jatkossa voisi olla paikkoja pysähtyä.

Kysymys tai kommentti: Runeberginkadun työmaan valmistuminen kiinnostaa.

Vastaus: Kasin katutöillä on omat viestintäkanavat osoitteessa www.kasinkatutyot.fi sekä Facebookissa Kasin katutyöt ja siellä tiedotetaan sen hankkeen tekemisestä loppuun ja valmiiksi sitten kun se on ajankohtaista.