Näin työt etenevät Sallin- ja Toivonkaduilla sekä Mannerheimintiellä joulukuussa

Vuosi lähenee loppuuaan ja talvesta huolimatta Manskun työmaalla edetään useammalla työalueella.

Pohjoisosan sivukaduilla työskentelemme tällä hetkellä Toivonkadulla ja Sallinkadulla. Paavo Nurmen tiellä valmistaudutaan vesihuoltotöiden jatkumiseen Oopperan risteyksen alueella.

Sallinkadulla on saatu asennettua vesihuollon kaivot Urheilukadun risteykseen. Viemärin ohipumppauksesta kuulunut hiljainen hurina vaimenee jouluksi, kun aggregaatit hiljenevät. Seuraavaksi Sallinkadulla jatkuu vesihuollon uuden runkolinjan rakentaminen kohti Mannerheimintien päätä. Samalla valmistaudumme aloittamaan louhintatyöt ensi vuoden puolella.

Toivonkadulla on saatu valmiiksi kaukolämmön liitostyöt. Seuraavaksi Toivonkadulla jatkuvat muun maanalaisen tekniikan uusiminen sekä kadun rakennekerrosten vaihto. Kadun pintatyöt ja asfaltoinnit tehdään vasta keväällä.

Töitä tehdään Baanan sillalta Oopperalle

Mannerheimintien eteläisellä osalla työalueemme ulottuu tällä hetkellä Postikadulta Runeberginkadun risteykseen.

Eduskuntatalon kohdalla Baanan sillalla tehdään parhaillaan vesieristyksiä sääsuojan alla.

Mannerheimintien länsilaidalla puolestaan rakennetaan maanalaista tekniikkaa sekä alimpia pintakerroksia. Kivelänkadun risteyksessä ovat käynnissä vesihuoltotyöt.

Cygnaeuksenkadun risteyksessä tehdään suojaputkituksia ja kaapelivetoja. Valmistelemme myös Cygnaeuksenkadun risteyksen avaamista väliaikaisesti autojen yksisuuntaiseen läpiajoon.

Kivelänkadun ja Cygnauksenkadun välillä asfaltoidaan tulevan ajoradan alimmat kerrokset vielä ennen joulua. Samalla valmistaudumme siirtämään työalueemme kiinteistöjen seinän vierustalle ja rakentamaan jalkakäytävän alle tulevaa tekniikkaa sekä uusien katupuiden kantavia kasvualustoja.

Cygnaeuksenkadun ja Pohjoisen Rautatiekadun välillä liikennevalokaapeloinnit ovat valmistuneet. Valmistaudumme siirtämään autoliikenteen omille puolilleen katua ensin vuoden alkupuolella ja tätä varten teemme vielä liikennevalomuutoksia Musiikkitalon kohdalla.

Eteläisellä Hesperiankadulla olemme aloittaneet uuden vesihuollon ja muun tekniikan rakentamisen Töölönkadun ja Mannerheimintien välille.

Mannerheimintien itälaidalla on asennettu tukimuurin kaiteita, ja asennustyöt jatkuvat joulun jälkeen.

Mannerheimintien ylittävät suojatiet ja bussipysäkit

Työalueellamme on tällä hetkellä kuusi Mannerheimintien ylittävää suojatietä, jotka sijaitsevat Kiasman ja Arkadiankadun risteyksessä, Musiikkitalon ja Töölönlahdenkadun risteyksessä, Cygnauksenkadun risteyksessä on kaksi suojatietä, Dunckerinkadun ja Hesperianpuiston kohdalla yksi, Oopperan kohdalla suojatie sijaitsee Runeberginkadun risteyksen pohjoispuolella. Katso suojateiden paikat kartalla »

Hesperianpuiston linja-autopysäkit ovat edelleen väliaikaisilla paikoilla: pohjoisen suuntaan menevien bussien pysäkki sijaitsee kadun itälaidalla Hesperianpuiston puolella Dunckerinkadun kohdalla. Etelään menevien bussien pysäkki sijaitsee Eteläisen Hesperiankadun risteyksen kohdalla työalueen ja ajoratojen välissä. Kulkureitti jalkakäytävältä pysäkille sijaitsee Mannerheimintie 40 kohdalla. Katso väliaikaiset pysäkkien paikat kartalla »

Yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä kulkee Mannerheimintien itälaidalla Runeberginkadun risteyksestä etelään aina Cygnaeuksenkadun risteykseen, missä väylä siirtyy kadun länsipuolelle. Musiikkitalon ja Töölönlahdenkadun risteyksessä väylä jakautuu itään Kansalaistorin puolelle ja länteen Eduskuntatalon puolelle. Baanan sillan alikulku on suljettu siltatyön takia.

Työmaan alueella olevia yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräväyliä sekä ajoratoja pidetään kunnossa myös joulun ja uudenvuoden välillä.