Vesihuoltotyöt kadun itälaidalla valmistumassa, sillan korjaus jatkuu

Työmaalla on tehty täyttä päivää heinäkuussa ja tuloksiakin näkyy: Vesijohdon runkolinjat Mannerheimintien itäpuolella ovat viimeisiä painekokeita ja liitoksia vaille valmiit, ja pintoja viimeistellään liikennettä sekä ajokaistojen siirtämistä varten. Myös kadun itäpuolen vesihuollon runkolinjoja varten tehdyt louhintatyöt ovat päättyneet tältä erää. Baanan sillan korjaustyöt etenevät purkuvaiheessa, ja raitiotiekiskoja on asennettu noin kilometrin matkalle.

Sillan korjaustyö siirtyy tunneliin, melu ei lopu

Baanan sillan betoniholvi on nyt saatu piikattua auki, ja holvin itäpuolen eli Kansalaistorin puoleinen kansi on poistettu.

Kovaääniset työt sillalla jatkuvat: Vesipiikkausta jatketaan vielä sillan päällä käsityönä sekä alikulkutunnelin sisällä, jossa holvin alaosat poistetaan. Lisäksi holvista valunut betonilieju ja muut työn jäljet siivotaan. Sillan päällä myös rammeroidaan hydraulisella iskuvasaralla. Kovaääninen purkutyö kestää tällä erää eli Kansalaistorin puolella arviolta vielä ainakin kaksi viikkoa – 7.8. alkavan viikon ja mahdollisesti seuraavan 14.8. alkavan viikon.

Kun betoni on purettu sillan Kansalaistorin puolelta, siirrytään hiljaisempiin työvaiheisiin. Seuraavaksi sillalla aletaan rakentaa muotteja, joiden avulla uusi betoniholvi valetaan.

Ensimmäisen vaiheen itäpuolen vesijohto on valmis

Koko urakan ensimmäisen vaiheen vesijohdon runkolinja kadun itäpuolella valmistui viime viikolla, ja nyt noin 800 metriä runkovesijohtoa on valmiina Töölönlahdenkadun ja Dunckerinkadun välillä. Ennen käyttöönottoa vesijohtoon tehdään vielä viimeiset painekokeet ja liitokset. Yhteensä vesihuollon linjoja on valmiina jo yli kilometri. Vesihuoltotyöt jatkuvat vielä kadun länsipuolella.

Kanaalien louhinta taukosi hetkeksi

Myös kallion louhiminen itäpuolen vesihuollon tieltä on valmistunut. Viimeisiä neliöitä kalliota poistettiin Dunckerinkadun paikkeilla viime viikolla. Kallion poistamista on tiedossa kuitenkin myöhemmin kadun länsilaidalla, eli porausäänet eivät lopu vielä tähän.

Raitiotiekiskoja asennetaan Hesperiankatujen kohdalla

Uusien raitiotiekiskojen asennustyöt ovat edenneet jo Pohjoisen Hesperiankadun kohdalle. Raitiotiekiskoja on asennettu tällä hetkellä yli 1250 raidemetriä ja uusia kiskoja on kadulla jo noin kilometrin matkalla. Raidemetri tarkoittaa yhtä raidetta. Osalla matkaa raiteita on rakennettu kahta rinnakkain.

Kiskojen asentaminen ja valut jatkuvat kohti pohjoista. Ensimmäisen vaiheen kiskotöistä on valmiina noin puolet, ja koko urakan aikana rakennetaan uudet kiskot 2,6 kilometrin matkalle.

Reunakiviä asennetaan, pintoja asfaltoidaan, patsaan laatoitustyöt käynnissä

Työmaalla tehdään parhaillaan myös asfaltointitöitä. Tällä hetkellä asfaltoidaan kiskoalueita ja tulossa ovat vielä ajoratojen ja pyörä- sekä jalankulkuväylien asfalttipinnat. Itäpuolen tuleville ajokaistoille on nyt levitetty ensimmäiset kerrokset asfalttia. Asfalttia tulee ajoradalle yhteensä neljä kerrosta.

Kadun alueita reunustavia reunakiviä asennettu jo yli kilometrin matkalle, ja työt jatkuvat etelästä kohti pohjoista.

Myös Mannerheimin patsaan ympäristön laatoitustyöt ovat edelleen käynnissä ja patsaan ympäristö on suljettu aidoin työalueeksi.