Viemärin liitostyö aiheuttaa häiriötä liikenteelle Mannerheimintiellä tiistaina 11. heinäkuuta

Mannerheimintiellä, Eteläisen ja Pohjoisen Hesperiankadun kohdalla tehdään uuden viemärin liitostyötä tiistaina 11. heinäkuuta. Työ aloitetaan aamulla kello 7, ja se jatkuu koko päivän. Työ on osa Mannerheimintien peruskorjauksen yhteydessä tehtävää vesihuoltoa.

Työ aiheuttaa häiriötä Mannerheimintien moottoriajoneuvoliikenteelle molempiin suuntiin. Liikenne hidastuu työkohdassa ja ruuhkia saattaa syntyä.

Myös jalankulku ja pyöräliikenne ohjataan lyhyen kiertoreitin kautta. Liikenteenohjaajat ovat paikalla opastamassa.