Katutyöt ulottuvat Paasikivenaukiolle Lasipalatsin nurkalle

Aloitimme tällä viikolla kaapelinsuojaputkitusten uusimisen Paasikivenaukion laidalla. Lasipalatsin ja Arkadiankadun välissä oleva Paasikivenaukio on eteläisin piste, jonne Manskun katutyöt ulottuvat.

Uusimme aukion Mannerheimintienpuoleisella laidalla sähkö-, tele- ja tietoliikennekaapeleiden suojaksi asennettavia putkia kevään ja kesän aikana. Työalue sijaitsee pyöräväylällä ja sitä aidataan ja aitaa siirretään sitä mukaan, kun työ etenee.

Pyöräväylä ei katkea, vaan pyörät sekä jalankulkijat ohjataan kiertämään kulloinkin työkohdan ohitse.

Myös Lasipalatsin kupeessa oleva taksiasema on käytössä.

Kaivuutöiden jälkeen asfaltti- sekä noppakivipinta ennallistetaan.